Erfgoedzorg

Team Erfgoedzorg ondersteunt immaterieel erfgoedgemeenschappen in het levend houden en doorgeven van hun immaterieel erfgoed. Lees in de diverse themadossiers meer over borging van immaterieel erfgoed.

Netwerk, Inventaris en Register

Het meest zichtbaar wordt het werk van team Erfgoedzorg door middel van het Netwerk Immaterieel Erfgoed, de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en het Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging. Team Erfgoedzorg helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het opstellen van hun borgingsplan en organiseert daarvoor de cursus Bouwen aan een Borgingsplan.

De zorg voor immaterieel erfgoed houdt niet op met de bijschrijving in het Netwerk, de Inventaris of het Register. Team Erfgoedzorg houdt contact met al deze immaterieel erfgoedgemeenschappen. Samen met hen monitoren wij elke drie jaar de erfgoedzorg en wij bieden ondersteuning op maat waar nodig. 

Versterking van de sector

Omdat uitwisseling van kennis en ervaringen ook door UNESCO belangrijk gevonden wordt, organiseren wij elk jaar een landelijke IE-dag. Deze dagen zijn bedoeld voor alle mensen die immaterieel erfgoed in het Netwerk, de Inventaris of het Register hebben bijgeschreven of dat willen gaan doen. Het programma bestaat uit een mix van lezingen, workshops en trainingen en er is veel tijd voor het uitwisselen van tips en ervaringen. Ook zijn wij een vraagbaak voor vragen over immaterieel erfgoedzorg.

Wij willen graag samenwerken met anderen in het zichtbaar maken en ondersteunen van immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedgemeenschappen. Daarom werken wij ook aan voorlichting, onder meer voor erfgoedinstellingen, gemeenten en provincies.


Team Erfgoedzorg

Team Erfgoedzorg bestaat uit Krista van Geenhuizen, Kelly Warnaar-Boender, Pieter van Rooij, Marjolein Grotenhuis en Frank Hemeltjen. Wij zijn bereikbaar via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl

Themadossiers Erfgoedzorg