Internationale Erfgoedsamenwerking

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is een nieuwe partner in Internationale Erfgoedsamenwerking. Daarom zal KIEN zich voornamelijk richten op het uitbreiden van zijn internationale netwerk en het opbouwen van relaties. Ons doel is dat gemeenschappen met gedeeld erfgoed in Nederland en de geselecteerde focuslanden Suriname, India en Indonesië hun kennis en expertise wederzijds kunnen uitwisselen en samenwerken aan projecten die zij zelf hebben kunnen realiseren met de steun van de ambassades in de focuslanden, betrokken NGO's en KIEN.

Om dit te bereiken, zullen de volgende acties worden ondernomen:

Thema 1: Uitbreiden van kennis en netwerk tussen en met (gedeelde) erfgoedgemeenschappen:

  • Relaties opbouwen
  • Hulp bieden bij verzoeken van gemeenschappen die vermeld staan in de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland van het Centrum voor internationale uitwisseling en projecten. Bijvoorbeeld, hulp bieden bij het vinden van partners, ondersteunen bij het schrijven van projectvoorstellen en verwijzen naar financieringsbronnen.

Thema 2: Versterking van samenwerking met partners in internationale erfgoedsamenwerking ten behoeve van gedeelde erfgoedgemeenschappen:

  • Organiseren van praktijkuitwisseling op NGO-niveau, waar kennis zowel gedeeld als verworven kan worden. Dit gebeurt onder andere via bezoekersprogramma's en workshops.
  • Initiëren van gezamenlijk onderzoek en het gezamenlijk organiseren van internationale congressen en symposia.
  • Optreden als tussenpersoon tussen verschillende (internationale) netwerken (culturele sector, IES, UNESCO en NGO's), het onderhouden van wederzijdse contacten en het leggen van verbindingen op verzoek.

Thema 3: Behoud van netwerk en kennis:

  • Oprichten van een digitaal platform (in samenwerking met RCE).

 

Meer informatie? Neem dan contact op met:

Alle rechten voorbehouden