Internationale Erfgoedsamenwerking

KIEN is een nieuwe partner in het programma Internationale Erfgoedsamenwerking. Daarom zal KIEN zich voornamelijk richten op het uitbreiden van zijn internationale netwerk en het opbouwen van relaties.

Doel

Gedeelde erfgoedgemeenschappen in Nederland en Suriname, India en Indonesië kunnen in wederkerigheid hun kennis en kunde uitwisselen en samenwerken in projecten die zij zelf met de ondersteuning van de posten in de focuslanden, betrokken NGO’s en KIEN hebben kunnen realiseren.

Strategie

Investeren in verbreding van het netwerk en de kennis over internationale samenwerking op immaterieel erfgoed.

Acties

 • Opbouwen relaties met erfgoedgemeenschappen in Nederland, Suriname en Indonesië.
 • Opbouwen van relaties met samenwerkingspartners, overheden, NGO’s, etc.
 • Kennisdeling ten behoeve van de praktijk van borging.
 • Zichtbaarheid KIEN ten behoeve van Internationale Erfgoedsamenwerking vergroten.

Doelgroepen

 • Beoefenaars van immaterieel erfgoed
 • Maatschappelijke organisaties
 • Onderwijs- en kennisinstellingen
 • Overheden

Samenwerkingspartners

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, DutchCulture en Nationaal Archief

Focuslanden KIEN

Suriname, India en Indonesië

Actualiteiten

 • Meer aandacht voor immaterieel erfgoed
 • 2024 Herdenkingsjaar Slavernijverleden
 • Extra focus op Suriname
 • Na de komma

Activiteiten

Verbreding netwerk en opbouwen relaties

 • Met de samenwerkingspartners (gezamenlijk plan)
 • Met de stakeholders (overheid)
 • Met erfgoedgemeenschappen

Versterking samenwerking

 • Met de samenwerkingspartners (Bezoekersprogramma, Terugkomdagen)
 • Met erfgoedgemeenschappen

Herdenkingsjaar slavernijverleden en intensivering samenwerking Suriname

 • Project Mariënburg
 • Gezamenlijk symposium
 • Anton de Komtentoonstelling

Kennisborging

 

Meer informatie? Neem dan contact op met:

Alle rechten voorbehouden