Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, met als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed.

Themadossiers

Specifiek voor de benadering van het Kenniscentrum is dat wij een vorm van kennisontwikkeling nastreven waarbij de 'gemeenschappen, groepen en individuen' die immaterieel erfgoed maken ten nauwste worden betrokken. Internationaal wordt hiervoor de term 'participatory' of 'collaborative' research gebruikt. Dat betekent dat wij altijd de erfgoedgemeenschappen betrekken bij het in kaart brengen van de uitdagingen en ook zoeken naar kennisontwikkeling die voor deze gemeenschappen bruikbaar kan worden gemaakt. Onderzoek spitst zich vaak toe op probleemanalyse en op concrete case studies. De rol van het Kenniscentrum is die van kennismakelaar: samenwerken met universiteiten en hogescholen en met de erfgoedgemeenschappen om verschillende vormen van expertise samen te brengen met als doel kennisontwikkeling toepasbaar te maken voor immaterieel erfgoedzorg in praktijk en beleid.

Daarnaast staan een aantal grote thema's centraal, die raken aan de uitdaging van het borgen (‘safeguarden’) en duiden van levend immaterieel erfgoed in een snel veranderende samenleving waarin tegenstellingen, conflicten en verschillen steeds vaker een grote(re) rol spelen. Deze thema’s vormen de kern van onze kennisagenda en van de te ontwikkelen themadossiers op deze website:

  • Superdiversiteit
  • Jongerencultuur
  • Controversieel erfgoed
  • Immaterieel en materieel erfgoed
  • Toerisme en immaterieel erfgoed

Team Kennisontwikkeling bestaat uit Albert van der Zeijden (teamleider), Susanne Verburg, Marieke Helsen en Sophie Elpers. Het Team Kennisontwikkeling is te bereiken via: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Themadossiers Kennisontwikkeling