Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het heeft als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed.

Het onderzoek van team Kennisontwikkeling richt zich in de periode 2021-2024 op drie onderzoeksgebieden:
1. Immaterieel Erfgoed & Diversiteit
2. Immaterieel Erfgoed & Ecologische Duurzaamheid 
3. Immaterieel Erfgoed & Inventarisatiemethodieken 

In de Kennisagenda van 2021-2024 wordt voortgebouwd op de resultaten van de Kennisagenda 2017-2020 ‘Immaterieel Erfgoed als proeftuin voor een mondialiserende samenleving’. De resultaten uit de vorige Kennisagenda zijn hier te lezen. 

Het Kenniscentrum is als geaccrediteerde NGO bij UNESCO ook lid van het ICH NGO Forum. Binnen het ICH NGO Forum zijn we actief in de werkgroep ResearchDeze werkgroep organiseert conferenties tijdens de jaarlijkse General Assembly en the Intergovernmental Committee Meetings van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Team Kennisontwikkeling

Marlous van den Akker, m.vandenakker@immaterieelerfgoed.nl

Jet Bakels, j.bakels@immaterieelerfgoed.nl

Susanne Bergwerff-Verburg, s.verburg@immaterieelerfgoed.nl

Mark Schep, m.schep@immaterieelerfgoed.nl

Rozemarijn van de Wal, r.vandewal@immaterieelerfgoed.nl

 

Team Kennisontwikkeling is ook te bereiken via: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Themadossiers Kennisontwikkeling