Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, met als doel kennisverdieping ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed.

Themadossiers/programmalijnen

Specifiek voor de benadering van het Kenniscentrum is dat het een vorm van kennisontwikkeling nastreeft waarbij de 'gemeenschappen, groepen en individuen' die immaterieel erfgoed maken nauw worden betrokken. Internationaal wordt hiervoor de term participatory of collaborative research gebruikt. Dat betekent dat het Kenniscentrum altijd de erfgoedgemeenschappen betrekt bij het in kaart brengen van de uitdagingen en ook zoekt naar kennisontwikkeling die voor deze gemeenschappen bruikbaar kan worden gemaakt. Onderzoek spitst zich vaak toe op probleemanalyse en op concrete case studies. De rol van het Kenniscentrum is die van kennismakelaar: samenwerken met universiteiten, hogescholen en andere expertisecentra én met de erfgoedgemeenschappen om verschillende vormen van expertise samen te brengen met als doel kennisontwikkeling toepasbaar te maken voor de erfgoedzorg in praktijk en in beleid.

Daarnaast staat een aantal grote thema's centraal, thema’s die raken aan de uitdaging van het borgen (safeguarding) en het duiden van levend immaterieel erfgoed in een snel veranderende samenleving waarin tegenstellingen, conflicten en verschillen steeds vaker een grote(re) rol spelen. Deze onderzoekslijnen vormen de kern van onze Kennisagenda Immaterieel Erfgoed Nederland en van de themadossiers op deze website:

Team Kennisontwikkeling bestaat uit Albert van der Zeijden (teamleider), Susanne Verburg, Marieke Helsen en Sophie Elpers. Het Team Kennisontwikkeling is te bereiken via: kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Themadossiers Kennisontwikkeling