Immaterieel Erfgoed & Inventarisatiemethodieken

In 2022 wordt de tweehonderdste vorm van immaterieel erfgoed bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Een mijlpaal die ook verbonden is met uitdagingen voor het Kenniscentrum. Hoe kan het grote en steeds groeiende aantal immaterieel erfgoedgemeenschappen die verbonden zijn aan de Inventaris goed begeleid worden? Ook is deze mijlpaal een goed moment om te reflecteren op de inventarisatiemethodieken van het Kenniscentrum: Hoe werkt de Inventaris als borgingsmiddel in de praktijk?

Binnen het onderzoeksgebied ‘Immaterieel erfgoed & inventarisatiemethodieken’ staan vier hoofdthema’s centraal.

1 IMPACT VAN DE INVENTARIS EN ‘ERKENNING’

Hoe werkt de Inventaris als borgingsmiddel in de praktijk? Welke effecten heeft zij? Naast de betekenis van ‘erkenning’ onderzoeken we welke voor- of nadelen een bijschrijving in de Inventaris heeft gehad voor erfgoedgemeenschappen. Hoe beleven erfgoedgemeenschappen de bijschrijving in de Inventaris of het Netwerk?

2 EVALUATIE BORGINGSPLANNEN

Hoe kan het Kenniscentrum de evaluatie van borgingsplannen door erfgoedgemeenschappen effectief organiseren en veilig digitaal toegankelijk maken? Het evalueren van borgingsplannen is onderdeel van de werking van de Inventaris. Eén van de uitdagingen op dit gebied is de beheersbaarheid. Het groeiende aantal bijschrijvingen in de Inventaris betekent ook een groeiend aantal evaluaties.

3 WAARDEN

Hoe worden kernwaarden, maatschappelijke waarden, economische waarden en andere waarden die verbonden zijn met immaterieel erfgoed beleefd door erfgoedgemeenschappen? En hoe hangen deze waarden samen? Het aantonen van de economische waarde en economische netwerken kan erfgoedgemeenschappen versterken, en tegelijkertijd beleidsmakers bewust maken van het belang van immaterieel erfgoed. Ook het in kaart brengen van de maatschappelijke waarden rond immaterieel erfgoed kan de erfgoedgemeenschappen versterken.

4 CLUSTERS

Hoe kan het vormen van clusters van vergelijkbaar immaterieel erfgoed bijdragen aan de borging van immaterieel erfgoed, en tegelijkertijd aan de beheersbaarheid en het management van de sterk groeiende Inventaris? Welke clusters kun je vormen en wat is er nodig om clusters te laten functioneren als een zelflerend netwerk? Na een eerdere pilot doen we verder onderzoek naar de mogelijke rol van clusters.

 

Lees in de Kennisagenda 2021-2024 meer over dit onderzoeksgebied. 

Alle rechten voorbehouden