Publicaties

Lees hier publicaties van het Kenniscentrum en haar voorganger, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Factsheet gemeenten

Lokale tradities zijn vaak sterk geworteld in een gemeente. Daar liggen kansen. Immaterieel erfgoed verbindt mensen en draagt bij aan de versterking van de sociale cohesie. Ook kan immaterieel erfgoed bijdragen aan een grotere leefbaarheid, kan het economisch voordeel met zich meebrengen, voor de lokale middenstand bijvoorbeeld. Immaterieel erfgoed biedt gemeenten een prachtig visitekaartje. Lees hier welke kansen immaterieel erfgoed biedt voor gemeenten en provincies.

 

Factsheet erfgoedinstellingen

Veel musea, erfgoedhuizen, archieven, bibliotheken, historische verenigingen en andere erfgoedinstellingen willen graag 'iets' met immaterieel erfgoed doen. Maar hoe pak je dat aan? Immaterieel erfgoed is levend en dynamisch erfgoed en vergt een andere aanpak dan museale objecten, archiefstukken of monumenten. Lees hier hoe je als erfgoedinstelling kunt bijdragen aan het borgen van immaterieel erfgoed.

 

Folder Immaterieel Cultureel Erfgoed: Heden, verleden, toekomst

In deze korte folder wordt uitgelegd wat immaterieel erfgoed is, hoe je het kunt borgen of beschermen en hoe je je immaterieel erfgoed kunt aanmelden voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

 

 

Boek Passie. Jongeren en immaterieel erfgoed

Voor het doorgeven en levend houden van immaterieel erfgoed zijn jongeren van groot belang. Zij zijn het immers die het moeten willen overnemen en zich inspannen om het op hun beurt weer door te geven naar volgende generaties. Ten onrechte wordt soms gedacht dat immaterieel erfgoed iets is dat vooral ouderen bezighoudt. Met dit boek wordt het tegendeel bewezen. Jongeren van meer dan 40 tradities in Nederland vertellen over hun passie voor immaterieel erfgoed.

 

 

Boek Gouden Handen. Ambachten in Nederland

Ambachten zitten tegenwoordig in de lift.Ze zijn belangrijk voor onze economie, voor onze culturele identiteit en ze zijn ook nog eens een inspiratiebron voor kunstenaars en niet te vergeten voor 'Dutch design', dat zo langzamerhand bezig is de hele wereld te veroveren. In dit boek over ambachten wordt uitgebreid ingegaan op het belang van ambachten voor de samenleving en ook op de vraag waarom het belangrijk is om een toekomst te creëren voor onze ambachten. Het boek Gouden Handen werd uitgegeven ter gelegenheid van de Jaren van de Ambachten 2013-2014.

 

Alle rechten voorbehouden