Immaterieel erfgoed in Nederland

Wat is immaterieel erfgoed?

“Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.”

Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is ‘dynamisch, levend erfgoed’.

Lees meer

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland voert het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed uit in Nederland. Het samenstellen van een inventaris van immaterieel erfgoed hoort daarbij.

Het Kenniscentrum stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren en om de participatie eraan te stimuleren.

Lees meer

Immaterieel Erfgoed in Nederland

van verbreding naar verdieping

Immaterieel erfgoed op de kaart

Agenda