Immaterieel erfgoed

Actueel

Immaterieel Erfgoed in Nederland

Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven. Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.

Wordt zichtbaar gemaakt in drie kringen

  1. Netwerk

    Een breed overzicht van immaterieel erfgoed

    Overzicht van netwerk
  2. Inventaris

    Actieve borging van immaterieel erfgoed

    Overzicht van inventaris
  3. Register

    Inspirerende voorbeelden van borging

    Overzicht van register

Immaterieel erfgoed op de kaart