Gemeenten, Provincies en Immaterieel Erfgoed

Immaterieel erfgoed is overal om ons heen. Gemeenten en Provincies komen dan ook op verschillende manieren (beleidsmatig) in aanraking met immaterieel erfgoed, van erfgoednota’s tot inclusiebeleid, van citymarketing tot controversen over immaterieel erfgoed. Bovendien zullen zij moeten nadenken over de voor januari 2021 geplande Omgevingswet waarin ook de omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt geregeld. Voor het ontwikkelen van de omgevingsvisies kan immaterieel erfgoed een belangrijke rol spelen.

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is bezig met het voorbereiden van een handleiding voor ambtenaren die beleidsmatig te maken hebben met immaterieel erfgoed; eind 2020 zal deze worden gepresenteerd. Het zijn niet alleen erfgoedambtenaren die met immaterieel erfgoed te maken hebben, zoals uit onderstaand schema blijkt: 

Tabel Provincie en Gemeentes

De handleiding zal onder meer bestaan uit diverse good practises van gemeenten en voorbeelden van de samenwerking van gemeenten en hun inwoners op het gebied van immaterieel erfgoed

Heb je vragen of een goed voorbeeld van de omgang met immaterieel erfgoed door gemeenten of provincies? Neem dan contact op met het Kenniscentrum via kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl.

Ambassadeurs

Al veel burgemeesters in Nederland zetten zich in als ambassadeur voor immaterieel erfgoed. Hieronder kun je in diverse quotes van burgemeesters lezen waarom zij immaterieel erfgoed in hun gemeente belangrijk vinden:

Burgemeester Dassen van de gemeente Beesel over het Draaksteken in Beesel:

"Immaterieel erfgoed is de belichaming van de ziel van een gemeenschap. Het verbindt mensen, draagt tradities en geeft inzicht in verleden, heden en toekomst. Een gemeenschap heeft goud in handen wanneer de zorg om het immaterieel erfgoed een gezamenlijke missie is".

Draaksteken 2

Burgemeester Rensen van de gemeente Brielle over de Brielse Maskerade:

“De Maskerade in Brielle is een mooi voorbeeld van hoe oude tradities kunnen bijdragen tot het bevorderen van de hedendaagse lokale democratie en burgerschap. Met humor wordt het gemeentebestuur een spiegel voorgehouden met een boodschap die we zeker serieus nemen”.

Brielse Maskerade 3

Burgemeester Minses van de gemeente Chaam over de Acht van Chaam:

"Immaterieel erfgoed is voor mij levende historie. De Acht van Chaam staat sinds 2014 op de Nationale Inventaris en is de enige wielerwedstrijd die in deze inventaris is opgenomen. De Acht staat symbool voor de rijke wielercultuur in West-Brabant. Dit oudste wielercriterium van Nederland verbindt niet alleen verleden en heden, maar ook mensen met elkaar. Dat is voor mij de kracht van tradities. Daar zijn we samen trots op en dat dragen we uit!"

Acht van Chaam burgemeester

Burgemeester Loohuis van de gemeente Hoogeveen over de Tamboer van Hoogeveen:

“De gemeente Hoogeveen hecht grote waarde aan immaterieel erfgoed. Gewoontes, verhalen en gebruiken kleuren het karakter van de gemeenschap en maken dat inwoners zich verbonden voelen met en trots zijn op Hoogeveen en haar geschiedenis.”

Alle rechten voorbehouden