Gemeente en provincie

Voor gemeenten en provincies is er veel te winnen met immaterieel erfgoed. Al veel burgemeesters in Nederland zetten zich in als ambassadeur van het immaterieel erfgoed in hun gemeente. Hieronder kun je in diverse quotes van burgemeesters zelf lezen waarom zij immaterieel erfgoed in hun gemeente belangrijk vinden:

Burgemeester Dassen van de gemeente Beesel over het Draaksteken in Beesel:

"Immaterieel erfgoed is de belichaming van de ziel van een gemeenschap. Het verbindt mensen, draagt tradities en geeft inzicht in verleden, heden en toekomst. Een gemeenschap heeft goud in handen wanneer de zorg om het immaterieel erfgoed een gezamenlijke missie is".

Draaksteken 2

Burgemeester Rensen van de gemeente Brielle over de Brielse Maskerade:

“De Maskerade in Brielle is een mooi voorbeeld van hoe oude tradities kunnen bijdragen tot het bevorderen van de hedendaagse lokale democratie en burgerschap. Met humor wordt het gemeentebestuur een spiegel voorgehouden met een boodschap die we zeker serieus nemen”.

Brielse Maskerade 3

Burgemeester Minses van de gemeente Chaam over de Acht van Chaam:

"Immaterieel erfgoed is voor mij levende historie. De Acht van Chaam staat sinds 2014 op de Nationale Inventaris en is de enige wielerwedstrijd die in deze inventaris is opgenomen. De Acht staat symbool voor de rijke wielercultuur in West-Brabant. Dit oudste wielercriterium van Nederland verbindt niet alleen verleden en heden, maar ook mensen met elkaar. Dat is voor mij de kracht van tradities. Daar zijn we samen trots op en dat dragen we uit!"

Acht van Chaam burgemeester

Burgemeester Loohuis van de gemeente Hoogeveen over de Tamboer van Hoogeveen:

“De gemeente Hoogeveen hecht grote waarde aan immaterieel erfgoed. Gewoontes, verhalen en gebruiken kleuren het karakter van de gemeenschap en maken dat inwoners zich verbonden voelen met en trots zijn op Hoogeveen en haar geschiedenis.”

 

 

Alle rechten voorbehouden