Copyright

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als film- en beeldmateriaal. Op de artikelen en foto's op deze internet site rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst, film en beeldmateriaal) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via info@immaterieelerfgoed.nl. De gebruikte foto's zijn afkomstig uit de archieven van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, de Nationale Beeldbank en de diverse immaterieel erfgoedgemeenschappen.

Alle rechten voorbehouden