Partners

Het Kenniscentrum heeft in de afgelopen jaren met het opbouwen van een ondersteuningsstructuur voor beoefenaars van immaterieel erfgoed, met het organiseren van contact- en inspiratiedagen (team Erfgoedzorg) én door het beleggen van congressen, studiedagen en expertmeetings (team Kennisontwikkeling) een spilfunctie opgebouwd en vervuld in het werkveld in Nederland. Naast het uitvoering geven aan het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed wil het Kenniscentrum komende jaren in samenwerking met de Nederlandse UNESCO Commissie samenhang zoeken met andere UNESCO verdragen, zoals Diversiteit Cultuuruitingen.


Met het samengaan met het Nederlands Openluchtmuseum, contacten met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland, Kunsten ’92, Netwerk Digitaal Erfgoed, Reinwardt Academie, diverse musea, archieven, historische verenigingen en anderen wil het Kenniscentrum in de komende jaren haar netwerkfunctie gaan verbreden naar organisaties in onderwijs, natuur, toerisme en kunst & design. Hierdoor kunnen nieuwe verbindingen ontstaan tussen materieel en immaterieel erfgoed. 

Alle rechten voorbehouden