Kenniscentrum

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert sinds 2012 de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag in Nederland.

De primaire taken zijn onderverdeeld in:

KIEN ondersteunt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkelen, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze taken vallen onder Erfgoedzorg

Daarnaast werkt KIEN aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed in Nederland. Deze taken vallen onder Kennisontwikkeling

Als partner in het programma Internationale Erfgoedsamenwerking investeren we in verbreding van het netwerk en de kennis over internationale samenwerking op immaterieel erfgoed.

KIEN adviseert overheden over immaterieel erfgoed en stimuleert het debat daarover. Daarnaast werken we aan versterking van de sector. KIEN voert een actief mediabeleid ten behoeve van de bewustwording van het belang en de waarde van immaterieel erfgoed.