Kenniscentrum

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert sinds 2012 de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag in Nederland.

De primaire taken zijn onderverdeeld in:

 

Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed met het borgen (ontwikkelen, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze taken vallen onder 'Erfgoedzorg'. 

Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed in Nederland. Deze taken vallen onder 'Kennisontwikkeling'. 

Het Kenniscentrum adviseert overheden over immaterieel erfgoed en stimuleert het debat daarover. Daarnaast versterkt het Kenniscentrum de sector. Het Kenniscentrum voert een actief mediabeleid ten behoeve van de bewustwording van het belang en de waarde van immaterieel erfgoed. 

Activiteiten Kenniscentrum