Links naar partners

Er zijn veel organisaties en instellingen actief op het gebied van immaterieel erfgoed. Hieronder vind je links naar relevante organisaties op het gebied van immaterieel erfgoed.

UNESCO

Nederlandse UNESCO Commissie
https://www.unesco.nl/

UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed
https://ich.unesco.org/

UNESCO Commissie St. Maarten
http://www.unesco.sx/

UNESCO Commissie Curaçao
http://natcomcuracao.org/

UNESCO Commissie Aruba
www.unesco-aruba.org

UNESCO scholen
http://www.unescoscholen.nl/unesco/over-unesco/

 

 

Musea

Nederlands Openluchtmuseum
www.openluchtmuseum.nl

Amsterdam Museum
www.amsterdammuseum.nl

Museum Rotterdam
www.museumrotterdam.nl

Zuiderzeemuseum
www.zuiderzeemuseum.nl

Limburgs Museum
www.limburgsmuseum.nl

Museum Catharijneconvent
www.catharijneconvent.nl

 

Erfgoedhuizen

Erfgoed Noord-Holland
http://www.steunpunterfgoednh.nl

Erfgoed Brabant
www.erfgoedbrabant.nl

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland
www.erfgoedhuis-zh.nl

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
www.scez.nl

Landschap Erfgoed Utrecht
www.landschaperfgoedutrecht.nl

Erfgoed Gelderland
www.erfgoedgelderland.nl

Huis voor de Kunsten Limburg
www.hklimburg.nl

Museum Federatie Fryslan
www.museumfederatiefryslan.nl

Erfgoedpartners Groningen
www.erfgoedpartners.nl

Historisch Centrum Overijssel
www.historischcentrumoverijssel.nl

IJsselacademie
www.ijsselacademie.nl

Steunpunt Erfgoed Drenthe
www.erfgoeddrenthe.nl

Nieuw Land Erfgoed
www.nieuwland.nl

Flevoland Erfgoed
www.flevolanderfgoed.nl

Cultuur- en erfgoedinstellingen

Crafts Council Nederland
www.craftscouncil.nl

Digitaal Erfgoed Nederland
www.den.nl

Dutch Culture 
www.dutchculture.nl

Imagine IC
www.imagineic.nl

Kunsten '92
www.kunsten92.nl

LKCA
www.lkca.nl

Meertens Instituut
www.meertens.knaw.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
www.cultureelerfgoed.nl

 

Fondsen

Fonds 21
www.fonds21.nl

Fonds voor Cultuurparticipatie
www.cultuurparticipatie.nl

Mondriaan Fonds
www.mondriaanfonds.nl

Oranjefonds
https://www.oranjefonds.nl/

Prins Bernhard Cultuurfonds
www.cultuurfonds.nl

SNS-Reaalfonds / Fonds 21
https://www.fonds21.nl/aanvragen

Stichting Doen
www.doen.nl

VSB Fonds
www.vsbfonds.nl

Leerstoelen en opleidingen

Intangible Heritage Studies, Universiteit Utrecht, Albert van der Zeijden
https://www.uu.nl/medewerkers/ATvanderZeijden/

Europese Etnologie, Universiteit van Amsterdam, Peter Jan Margry
http://www.uva.nl/profiel/m/a/p.j.j.margry/p.j.j.margry.html

Kritische erfgoedstudies VUB, Marc Jacobs
http://www.vub.ac.be/leerstoel/cultureel-erfgoed

Reinwardt Academie, Hester Dibbits
http://www.ahk.nl/reinwardt/onderzoek-werkveld/lectoraat/hester-dibbits/

 

Internationaal

ICH NGO-Forum
http://www.ichngoforum.org/

tapis plein vzw
www.tapispein.be

Faro
www.faro.be

 

Alle rechten voorbehouden