Pers

Regelmatig is er nieuws over immaterieel erfgoed: nieuwe bijschrijvingen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, bijzondere gebeurtenissen en soms controverse. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en heeft te maken met identiteit en roots. Daarom raakt het mensen en is het zo interessant. Op deze pagina vind je contactgegevens voor pers.

Vragen?

Wij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden over immaterieel erfgoed. Hiervoor kun je contact opnemen via 026 357 61 13 of info@immaterieelerfgoed.nl

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum. 

Waarom een UNESCO Verdrag voor immaterieel erfgoed?

Het verdrag wil:

 • immaterieel erfgoed beschermen;
 • het respect voor immaterieel erfgoed en de dragers ervan bevorderen;
 • het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed op internationaal, nationaal en lokaal niveau vergroten;
 • de erkenning en waardering van de culturele diversiteit waarborgen;
 • de internationale samenwerking bevorderen.

Wereldwijd hebben 178 landen het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend. 

Bloemencorso Lichtenvoorde

Heel Lichtenvoorde is op de een of andere manier betrokken bij het bloemencorso.

Miljoenen Nederlanders participeren 

De eerste 150 vormen van immaterieel erfgoed in de Inventaris trekken jaarlijks maar liefst 20 miljoen mensen. Jong en oud, rijk en arm, van alle culturele achtergronden.

Checklist immaterieel erfgoed

 1. Het is levende cultuur die voortgezet wordt door een opeenvolging van beoefenaars: van generatie op generatie en van persoon op persoon.
 2. De beoefenaars zien deze cultuur als erfgoed.
 3. Het is dynamisch erfgoed: de beoefenaars zijn zich bewust van de veranderingen in het verleden en staan open voor veranderingen in de toekomst.
 4. Het immaterieel erfgoed is niet in strijd met de internationale mensenrechtenverdragen en botst niet met de Nederlandse wetgeving.
 5. Het welzijn van (bij het immaterieel erfgoed betrokken) dieren wordt niet geschaad.

Heggenvlechten close up

Heggenvlechten draagt bij aan natuurbehoud

Immaterieel erfgoed draagt bij aan:

 • culturele en creatieve diversiteit;
 • duurzame oplossingen voor natuurbehoud;
 • sociale cohesie;
 • innovatie;
 • identiteit en social belonging;
 • economische groei. 
  Sunderklaas 4 mensen

  Ouwe Sunderklaas op Texel

Bijna 500.000 vrijwilligers zetten zich voor deze 150 vormen van immaterieel erfgoed in en voelen zich er sterk mee verbonden. 

Hennakunst Henna ritueel

De Inventaris Immaterieel Erfgoed bevat tradities van mensen in Nederland, het hoeft niet te gaan om 'typisch Nederlands' erfgoed

Alle rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden