Pers

Regelmatig komt immaterieel erfgoed in het nieuws: door nieuwe bijschrijvingen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, bijzondere gebeurtenissen en soms controverse. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed, het verandert mee met de tijd. Het heeft te maken met identiteit en saamhorigheid, vaak al generaties lang. Het bestaat uit culturele gebruiken, feesten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden, die groepen mensen (soms zelfs individuen) belangrijk genoeg vinden om door te geven van generatie op generatie. Op deze pagina vind je meer informatie en contactgegevens voor de pers.

Vragen?

Wij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden over immaterieel erfgoed. Hiervoor kun je contact opnemen met de woordvoerder van het Nederlands Openluchtmuseum en a.i. van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland via pers@openluchtmuseum.nl of 06-44973064. 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is onderdeel van het Nederlands Openluchtmuseum. 

Fries houtsnijwerk

Voor het maken van Fries kerfsnee houtsnijwerk wordt enkel gebruik gemaakt van een mes.

Waarom een UNESCO Verdrag voor immaterieel erfgoed?

Het verdrag wil:

 • immaterieel erfgoed beschermen en zichtbaar maken;
 • het respect voor immaterieel erfgoed en de dragers ervan bevorderen;
 • het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed op lokaal, nationaal en internationaal niveau vergroten;
 • de erkenning en waardering van culturele diversiteit waarborgen;
 • internationale samenwerking bevorderen.

Wereldwijd hebben 178 landen het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend. 

 

Elk jaar weer genieten tientallen kinderen van het land rondom Vollenhove tijdens het Pinksterrijden.

Miljoenen Nederlanders participeren 

De bijna 200 vormen van immaterieel erfgoed die in het voorjaar van 2022 op de Inventaris staan, worden beoefend door tienduizenden mensen. De evenementen die zij organiseren trekken jaarlijks maar liefst 20 miljoen mensen als publiek of deelnemer. Jong en oud, rijk en arm, van alle culturele achtergronden. Omdat het zo divers is, kan iedereen wel iets van zijn of haar gading vinden, van Koningsdag tot weven en van een bloemencorso tot carbid schieten. Het is cultuur die voortkomt uit de mensen zelf.

Mister anansi Curacao

De verhalen over Anansi de slimme spin zijn erg populair en er worden nog steeds nieuwe bedacht.

Alle rechten voorbehouden

Checklist immaterieel erfgoed

 1. Het is levende cultuur die doorgegeven wordt door een opeenvolging van beoefenaars: van generatie op generatie.
 2. De beoefenaars beseffen dat deze cultuur zijn wortels heeft in het verleden.
 3. Het is dynamisch erfgoed: de beoefenaars zijn zich bewust van de veranderingen in het verleden en staan open voor veranderingen in de toekomst.
 4. Het immaterieel erfgoed is niet in strijd met de internationale mensenrechtenverdragen en botst niet met de Nederlandse wetgeving.
 5. Het welzijn van (bij het immaterieel erfgoed betrokken) dieren wordt niet geschaad.

Gondelvaart Giethoorn

De gondelvaart van Giethoorn combineert water en licht tot een sprookjesachtig schouwspel.

Immaterieel erfgoed draagt bij aan:

 • culturele en creatieve diversiteit;
 • duurzame oplossingen voor natuurbehoud;
 • sociale cohesie en identiteit;
 • innovatie;
 • respect voor elkaars cultuur;
 • toerisme en economische groei. 

 

Alle rechten voorbehouden