Netwerk, Inventaris en Register

Nederland ondertekende in 2012 het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarmee verplichtte ons land zich om het immaterieel erfgoed op het grondgebied te inventariseren.

Drie kringen

Immaterieel erfgoed in Nederland wordt zichtbaar gemaakt in drie kringen. Het doel ervan is, naast zichtbaar maken, het ondersteunen van immaterieel erfgoedgemeenschappen in het actueel houden en toekomst geven van het erfgoed. De gemeenschappen, groepen en individuen melden zelf het immaterieel erfgoed aan. Lees hieronder meer over de drie kringen.

Netwerk, Inventaris en Register

Netwerk Immaterieel Erfgoed

Het Netwerk is een overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland dat mensen online hebben aangemeld.

De grootste kring noemen we het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Deze bestaat uit alle betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland. Zij kunnen zich via deze website aanmelden en profileren met een eigen account.

Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich over de volle breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen.

Lees hier de procedure en criteria om je aan te melden voor het Netwerk.

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

De Inventaris geeft een overzicht van beoefenaars van immaterieel erfgoed die een erfgoedzorgplan hebben gemaakt en zich actief inzetten voor de toekomst van hun erfgoed. 

Binnen het brede Netwerk is een kleinere kring, bestaande uit betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed die zich inzetten voor actieve borging van het erfgoed waarmee zij zich identificeren en waarvoor zij een erfgoedzorgplan willen maken. Zij willen dit erfgoed bijschrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en actiever samenwerken in borging met andere gemeenschappen, groepen en individuen die erfgoed hebben bijgeschreven in de Inventaris.

Team Erfgoedzorg biedt ondersteuning bij het schrijven van een Erfgoedzorgplan. Elke twee jaar wordt de erfgoedzorg van immaterieel erfgoed op de Inventaris gemonitord. Opname in het Netwerk is een voorwaarde voor inschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Lees hier de procedure en criteria om je aan te melden voor de Inventaris.

Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging

Het Register biedt een overzicht van inspirerende voorbeelden van borging van immaterieel erfgoed.

Het doel van het Register is het delen van bruikbare borgingspraktijken, van leerzame lessen en modellen hoe je immaterieel erfgoed kunt borgen. Het gaat om lessen en modellen die ook voor andere vormen van immaterieel erfgoed bruikbaar kunnen zijn.

De beoefenaars zijn bereid om hun borgingsmaatregelen te delen met anderen en hierover uitleg te geven.

Lees hier de procedure en criteria om je aan te melden voor het Register.

Halbe Zijlstra

Staatssecretaris Halbe Zijlstra ondertekende tijdens het Bloemencorso Zundert in 2012 de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Alle rechten voorbehouden