Netwerk, Inventaris en Register

Nederland ondertekende in 2012 het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarmee verplichtte ons land zich om het immaterieel erfgoed op het grondgebied te inventariseren.

Drie kringen

Immaterieel erfgoed in Nederland wordt zichtbaar gemaakt in drie kringen. Het doel ervan is, naast zichtbaar maken, het ondersteunen van immaterieel erfgoedgemeenschappen in het actueel houden en toekomst geven van het erfgoed. De gemeenschappen, groepen en individuen melden zelf het immaterieel erfgoed aan. Lees hieronder meer over de drie kringen.

Netwerk, Inventaris en Register

Netwerk Immaterieel Erfgoed

Het Netwerk is een overzicht van immaterieel erfgoed in Nederland dat mensen online hebben aangemeld.

De grootste kring noemen we het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Deze bestaat uit alle betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed in Nederland. Zij kunnen zich via deze website aanmelden en profileren met een eigen account.

Het doel van het Netwerk is het zichtbaar maken van wat zich over de volle breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen. We stimuleren culturele diversiteit. 

Wat betekent opname in het Netwerk?

Het laat zien dat een immaterieel erfgoedgemeenschap (beheerders, beoefenaars of direct betrokkenen) de eigen cultuuruiting of culturele activiteit erkent als immaterieel erfgoed. Ze meldt dit aan voor het Netwerk Immaterieel Erfgoed op www.immaterieelerfgoed.nl. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland toetst of het aan de criteria van immaterieel erfgoed voldoet en publiceert de immaterieel erfgoedpagina op de website.  

Wat kun je aanmelden?

Immaterieel erfgoed is een cultuuruiting en levend en dynamisch erfgoed. In de praktijk is immaterieel erfgoed meestal een culturele activiteit die mensen ondernemen of organiseren. UNESCO heeft vijf domeinen of categorieën van immaterieel erfgoed benoemd:

  • Festiviteiten, rituelen en sociale praktijken
  • Spreken, zingen en vertellen
  • Uitvoerende kunsten
  • Traditioneel vakmanschap / ambachten
  • Kennis en gebruiken rondom de natuur en het universum

Een aanmelding moet in één van deze vijf domeinen passen.

Lees hier de procedure en criteria om je aan te melden voor het Netwerk.

Bekijk de folder: 

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

De Inventaris geeft een overzicht van beoefenaars van immaterieel erfgoed die een borgingsplan hebben gemaakt en zich actief inzetten voor de toekomst van hun erfgoed. 

Binnen het brede Netwerk is een kleinere kring, bestaande uit betrokkenen en beoefenaars van immaterieel erfgoed die zich inzetten voor actieve borging van het erfgoed waarmee zij zich identificeren en waarvoor zij een borgingsplan willen maken. Zij willen dit erfgoed bijschrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en actiever samenwerken in borging met andere gemeenschappen, groepen en individuen die erfgoed hebben bijgeschreven in de Inventaris.

Team Erfgoedzorg biedt ondersteuning bij het schrijven van een borgingsplan. Elke twee jaar wordt de erfgoedzorg van immaterieel erfgoed op de Inventaris gemonitord. Opname in het Netwerk is een voorwaarde voor inschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Lees hier de procedure en criteria om je aan te melden voor de Inventaris.

Register van Inspirerende Voorbeelden van Borging

Het Register biedt een overzicht van inspirerende voorbeelden van borging van immaterieel erfgoed.

Het doel van het Register is het delen van bruikbare borgingspraktijken, van leerzame lessen en modellen hoe je immaterieel erfgoed kunt borgen. Het gaat om lessen en modellen die ook voor andere vormen van immaterieel erfgoed bruikbaar kunnen zijn.

De beoefenaars zijn bereid om hun borgingsmaatregelen te delen met anderen en hierover uitleg te geven.

Lees hier de procedure en criteria om je aan te melden voor het Register.

Alle rechten voorbehouden