Organisatie

KIEN logo oranje liggend png.png

Organisatie

Stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Postbus 649, 6800 AP Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
T +31 (0)26 357 61 13
info@immaterieelerfgoed.nl

Bestuurder: dr. W. (Willem) Bijleveld

Hoofd: L.C.M. (Leo) Adriaanse MEd

Raad van Toezicht

- Prof. dr. P. (Paul) Schnabel, Voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau (voorzitter)
- Ir. drs. J. (Jeroen) van der Veer, Voormalig CEO Shell, momenteel o.a. commissaris bij de ING groep en Philips.
- Mr. drs. O. (Ole) Bijster, Bestuurder Nederlands Instituut voor Farmacogenetisch Onderzoek, Bestuurder Babel Holding B.V.
- M. (Marijke) van Haaren, Wethouder gemeente Berkelland, o.a. voorzitter van Zero Emissie Busvervoer
- I. (Ineke) Stam, Commissaris, toezichthouder en executive coach. Voormalig voorzitter CvB Politieacademie en hoofdcommissaris van politie 
- Drs. R. (Rian) Vreeburg, Directeur Hulpverlening ANWB
- Drs. E. (Engelhardt) Robbe RA, Chief Quality Officer en lid Raad van Bestuur van Deloitte Nederland

 

 

Raad van Advies

- Y. (Yvonne) van der Zee, Voorzitter Raad van Advies, Lid Raad van Toezicht Cultuurgebouw Haarlemmermeer, Lid Bestuur Prins Bernhard Fonds NH, Cultuur en Erfgoed Regio Gooi en Vecht
- F. (Frans) Schouten MSc., Associate Professor Visitor Management
- Dr. P.J.M. (Paul) Bastiaansen, Erfgoedverantwoordelijke Stichting Bloemencorso Zundert
- Mr. W.B.J. (Wim) Goossens, Vennoot in de maatschap Goossens en Goossens Juristen, internationaal bedrijfsjurist
- A.A. (Arlette) Thys, Voormalig ambtenaar van het Vlaamse Ministerie van Cultuur
- Drs. M.E.W. (Marielies) Schelhaas, algemeen secretaris Nederlandse UNESCO Commissie
- Drs. P.J.G.M. (Patrick) Timmermans, directeur-bestuurder Erfgoed Brabant

 

Toetsingscommissie Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

- F. (Frans) Schouten MSc., Voorzitter Toetsingscommissie, Associate Professor Visitor Management
- Drs. M.A. (Marieke) Brugman, Beleidscoördinator Nederlandse UNESCO Commissie
- Drs. A.H. (Adriaan) Buiks, Voormalig senior beleidsadviseur Cultureel Erfgoed bij de Provincie Overijssel
- Ing. J. (Jan) van der Meulen, Kenner Nederlandse Folklore
- Drs. A.L.Th. (Angelo) Tromp, Cultureel Attaché Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
- J. (Jorijn) Neyrinck, Coördinator tapis plein vzw-expertisecentrum immaterieel erfgoed en participatie
- A. (Anne) Schepers MA, PhD-kandidaat Universiteit Maastricht en docent Nederlands

Het Kenniscentrum ressorteert onder het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Bestuur en toezicht zijn daarom gelijk aan het museum.

 

Download hier Activiteitenplan 2017-2020

Download hier het Activiteitenverslag 2013-2016

Download hier het Jaarverslag 2016

Logo openluchtmuseum

Alle rechten voorbehouden