Organisatie

KIEN logo oranje liggend png.png

Stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Postbus 649, 6800 AP Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
T +31 (0)26 357 61 13 

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.30 uur. 

info@immaterieelerfgoed.nl
erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl
kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

Het Kenniscentrum ressorteert onder het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Bestuur en toezicht zijn daarom gelijk aan het museum. 

Medewerkers Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

Bestuur

Mr. Teus (B.) Eenkhoorn, directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

  • De heer mr. Th.C. (Thom) de Graaf, vice-president van de Raad van State (voorzitter)
  • De heer M. (Marc) Adriani, Hoofdredacteur – BNR, Podcastmaker - Unwritten Media
  • De heer C. (Chris) Breedveld, grootmeester van het Huis van Zijne Majesteit de Koning
  • Mevrouw Y. (Yasemin) Cegerek, wethouder gemeente Heerde, voormalig Tweede Kamerlid
  • Mevrouw R.P. (Patricia) Hoytink-Roubos, burgemeester gemeente Overbetuwe, vicevoorzitter VNG Gelderland
  • Mevrouw drs. E. (Ester) van Eupen, HR manager Alliander
  • De heer E.M. (Engelhardt) Robbe, voormalig CQO Deloitte en lid van de Raad van Bestuur en voormalig CFO NS Groep NV
  • Mevrouw drs. A.S.M. (Rian) Vreeburg, voormalig lid directie ANWB Hulpverlening
  • Mevrouw G.Y. (Yvonne) van der Zee, toezicht en bestuur cultuur en erfgoed, voormalig cultuuradviseur en ontwikkelaar QC

Jaarverslagen 

In het menu hiernaast vind je onder 'Documenten' de jaarverslagen van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar het jaarverslag van het Nederlands Openluchtmuseum

Alle rechten voorbehouden