Organisatie

KIEN logo oranje liggend png.png

Organisatie

Stichting Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Postbus 649, 6800 AP Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
T +31 (0)26 357 61 13 

info@immaterieelerfgoed.nl
erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl
kennisontwikkeling@immaterieelerfgoed.nl

 

groepsfoto

Bestuurder: mr. B. (Teus) Eenkhoorn

Directeur: L.C.M. (Leo) Adriaanse MEd

Medewerkers

Dyonna Benett, Adviseur erfgoedzorg
d.benett@immaterieelerfgoed.nl

Dr. Sophie (S.M.) Elpers, Wetenschappelijk medewerker
s.elpers@immaterieelerfgoed.nl

Marieke (M.J.) Helsen MA., MEd., Wetenschappelijk medewerker
m.helsen@immaterieelerfgoed.nl

Frank Hemeltjen, Adviseur erfgoedzorg
f.hemeltjen@immaterieelerfgoed.nl

Drs. Saskia van Oostveen, Teamleider erfgoedzorg
s.vanoostveen@immaterieelerfgoed.nl

Pieter (P.J.J.H.M.) van Rooij, Adviseur erfgoedzorg
p.vanrooij@immaterieelerfgoed.nl

Susanne (S.A.) Verburg MA, Wetenschappelijk medewerker
s.verburg@immaterieelerfgoed.nl

Dr. Albert (A.T.) van der Zeijden, Teamleider kennisontwikkeling
a.vanderzeijden@immaterieelerfgoed.nl 

 

Raad van Toezicht

- Prof. dr. P. (Paul) Schnabel, Voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau (voorzitter)
- Mr. drs. O. (Ole) Bijster, Bestuurder Nederlands Instituut voor Farmacogenetisch Onderzoek, Bestuurder Babel Holding B.V.
- M. (Marijke) van Haaren, Wethouder gemeente Berkelland, o.a. voorzitter van Zero Emissie Busvervoer
- I. (Ineke) Stam, Commissaris, toezichthouder en executive coach. Voormalig voorzitter CvB Politieacademie en hoofdcommissaris van politie 
- Drs. R. (Rian) Vreeburg, Directeur Hulpverlening ANWB
- Drs. E. (Engelhardt) Robbe RA, Chief Quality Officer en lid Raad van Bestuur van Deloitte Nederland
- Drs. C. (Chris) Breedveld, Directeur van het Kabinet van de Koning

 

 

Raad van Advies

- Y. (Yvonne) van der Zee, Voorzitter Raad van Advies, Lid Raad van Toezicht Cultuurgebouw Haarlemmermeer, Lid Bestuur Prins Bernhard Fonds NH, Cultuur en Erfgoed Regio Gooi en Vecht
- F. (Frans) Schouten MSc., Associate Professor Visitor Management
- Dr. P.J.M. (Paul) Bastiaansen, Erfgoedverantwoordelijke Stichting Bloemencorso Zundert
- Mr. W.B.J. (Wim) Goossens, Vennoot in de maatschap Goossens en Goossens Juristen, internationaal bedrijfsjurist
- A.A. (Arlette) Thys, Voormalig ambtenaar van het Vlaamse Ministerie van Cultuur
- Drs. M.E.W. (Marielies) Schelhaas, algemeen secretaris Nederlandse UNESCO Commissie
- Drs. P.J.G.M. (Patrick) Timmermans, directeur-bestuurder Erfgoed Brabant

 

Toetsingscommissie Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

- F. (Frans) Schouten MSc., Voorzitter Toetsingscommissie, Associate Professor Visitor Management
- Drs. M.A. (Marieke) Brugman, Beleidscoördinator Nederlandse UNESCO Commissie
- Drs. A.H.A.G. (Arjen) Kok, Specialist roerend en immaterieel erfgoed bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
- Drs. A.L.Th. (Angelo) Tromp, Cultureel Attaché Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
- J. (Jorijn) Neyrinck, Coördinator Werkplaats immaterieel erfgoed
- A. (Anne) Schepers MA, PhD-kandidaat Universiteit Maastricht en docent Nederlands

Het Kenniscentrum ressorteert onder het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Bestuur en toezicht zijn daarom gelijk aan het museum.

 

Jaarverslagen 

In het menu hiernaast vind je onder 'Documenten' de jaarverslagen van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Voor de financiële verantwoording verwijzen wij naar het jaarverslag van het Nederlands Openluchtmuseum

Logo openluchtmuseum

Alle rechten voorbehouden