Samenwerking binnen het Koninkrijk

Groepsfoto capacitybuilding Curacao 2016

Koninkrijk-brede samenwerking

Het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed dateert van 2003 en in 2012 ratificeerde het Koninkrijk der Nederlanden dit verdrag. Sindsdien werd in alle vier landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in Nederland, inclusief de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius) gewerkt aan implementatie van het verdrag, onder meer door het aanleggen van inventarissen. In alle vier landen maken bij elkaar vele honderden gemeenschappen zich sterk voor borging, dat wil zeggen het doorgeven van immaterieel erfgoed naar de toekomst. 

Capacitybuilding

Het Koninkrijk doneerde een geoormerkte bijdrage aan het Fonds voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed bij dit UNESCO Verdrag, voor het project 'Strengthening the capacities of Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius and Suriname to implement the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage'. De trainingen vonden elk jaar plaats:

2013: Aruba
2014: Sint Maarten
2015: Curaçao 
2016: Curaçao 
2017: Bonaire
2018: Paramaribo

Tijdens deze bijeenkomsten werd er aandacht besteed aan diverse aspecten van de implementatie van het Verdrag, zoals de werking van het Verdrag, het opstellen van safeguardingplannen (erfgoedzorgplannen), het zogenaamde 'community based inventorying' (het inventariseren van immaterieel erfgoed vanuit de gemeenschappen), het opstellen van beleidskaders. Naast de training was het een moment om ervaringen en kennis uit te wisselen tussen alle deelnemers. Ook Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland was bij alle bijeenkomsten aanwezig. 

Dutch Caribbean ICH Committee

De zes eilanden richtten een samenwerkingsverband op, om de uitwisseling en deling van ervaringen en kennis en het onderhouden van contacten eenvoudiger te maken. Dit heet sinds 2016 het Dutch Caribbean ICH Committee. Hierin hebben vertegenwoordigers van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius zitting. De samenwerking met Nederland en Suriname is goed en er wordt regelmatig onderling overlegd.

Hoe verder?

In 2018 werd door Richenel Ansano, secretaris van de Dutch Caribbean ICH Committee, in opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag op de zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De rapportage werd afgesloten met een aantal aanbevelingen. Een daarvan was het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de zes eilanden, en een samenwerkingsovereenkomst tussen de vier landen van het Koninkrijk, voor de verdere implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag. Op 8 februari 2019 werd hiertoe een eerste stap gezet, door het ondertekenen van een intentieverklaring door de ministers van de vier landen. 

Alle rechten voorbehouden