Over ons

KIEN logo oranje liggend png.png

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland stelt zich ten doel om immaterieel erfgoed te promoten en toegankelijk te maken, om de sector te stimuleren en professionaliseren en om de participatie eraan te stimuleren.

Activiteiten

Het Kenniscentrum ontplooit activiteiten gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland. Het adviseert overheden over immaterieel erfgoed en stimuleert het debat daarover. Het centrum voert een actief mediabeleid ten behoeve van de bewustwording van het belang en de waarde van immaterieel erfgoed. Daarnaast versterkt het Kenniscentrum de sector en begeleidt het immaterieel erfgoedgemeenschappen in hun groei naar erfgoedzorg.

1 september 2012

Vanaf 1 september 2012 is het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed ook in het Koninkrijk Nederland in werking getreden. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland brengt het verdrag in opdracht van het ministerie van OCW in praktijk en coördineert de samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Daarnaast heeft het Kenniscentrum contacten met de eilanden in Nederlands Caribisch gebied over hun immaterieel erfgoedbeleid.

‘Als kenniscentrum geven wij het immaterieel erfgoed toekomst door in Nederland de UNESCO Conventie inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed uit te voeren en de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland samen te stellen.

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed, dat gevormd wordt in de praktijk van het dagelijks leven en gedragen wordt door mensen. Wij ondersteunen deze mensen in het borgen van hun erfgoed, zetten immaterieel erfgoed op de kaart en werken aan de bewustwording van het belang van immaterieel erfgoed bij het brede publiek. Verder adviseren wij de Nederlandse overheid en UNESCO, en werken nationaal en internationaal samen met de andere competent bodies aan de ontwikkeling van  kennis van immaterieel erfgoed.’

Visie:

‘Immaterieel erfgoed verbindt mensen, geeft betekenis aan het leven en kleur aan de samenleving, zorgt voor een gevoel van continuïteit en identiteit en weerspiegelt de culturele diversiteit van Nederland. Het maatschappelijk belang er van is groot. Immaterieel erfgoed is een wezenlijke tak van erfgoed, gedragen door mensen van nu, die hun immaterieel erfgoed door willen geven aan de toekomst. Dat willen wij als kenniscentrum ondersteunen en zichtbaar maken.’

 

Alle rechten voorbehouden