Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade

Hoe om te gaan met immaterieel erfgoed in een superdiverse omgeving - een verkennend onderzoek naar de situatie in Rotterdam -

Superdiversiteit Stedelijke omgeving Diversiteit Samenwerking Gemeente Borging Overheid Participatie

Met dit rapport wil Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de meer beleidsmatige kanten verkennen die te maken hebben met borging van immaterieel erfgoed in een superdiverse stad als Rotterdam. Hoe kan worden bijgedragen aan omstandigheden waarin immaterieel erfgoed kan groeien en een duurzame toekomst kan worden gegeven. In dit geval door een continue uitwisseling van tradities en feesten en de rol die cultureel ondernemerschap daarbij zou kunnen spelen. Hoe kan hier in beleidsmatig opzicht mee worden omgegaan? Wat kan of wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn? Wat hebben ondernemers nodig om een rol te kunnen blijven vervullen? Zijn er ook andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld musea of archieven, die mogelijk een platformfunctie zouden kunnen vervullen in het geheel? Dit rapport is een eerste verkennend onderzoek naar de aanpak in Rotterdam.

 

November 2020

Alle rechten voorbehouden