Etnisch toerisme als kans voor duurzame ontwikkeling van immaterieel erfgoed in superdiverse wijken

Een onderzoek naar de West-Kruiskade in Rotterdam en de Paul Krugerlaan in Den Haag

Beleid Gemeente Stedelijke omgeving Superdiversiteit Diversiteit Toerisme Borging

Dit onderzoek ligt op het snijvlak van twee disciplines, namelijk immaterieelerfgoed- en toerismestudies. Aansluitend bij de aandachtsgebieden van UNESCO is er bij immaterieel-erfgoedstudies niet alleen sprake van een toegenomen aandacht voor immaterieel erfgoed in superdiverse omgevingen. 

Er is ook sprake van een toegenomen aandacht voor hoe toerisme kan bijdragen aan immaterieel-erfgoedborging. Deze beide perspectieven komen samen in dit onderzoek over hoe toerisme kan bijdragen aan immaterieelerfgoedborging in superdiverse omgevingen.

Auteurs: Albert van der Zeijden, Rozilda Varela & Wendy Raaphorst

 

Februari 2021

Alle rechten voorbehouden