Wat is immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed zijn sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed (afgeleid van de omschrijving in het UNESCO-verdrag).


Doorgeven van generatie op generatie en van persoon op persoon

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. 

Staphorster stipwerk schoen

De techniek van het Staphorster stipwerk verandert met de tijd mee.

Dynamisch erfgoed 

Anders dan materieel erfgoed (gebouwen, objecten, documenten en monumenten) is immaterieel erfgoed een levende en dynamische vorm van erfgoed, die zich aanpast aan en mee verandert met de tijd. Het verbindt de gemeenschap die het beoefent en zich er mee identificeert. Immaterieel erfgoed vormt het hart van die groep mensen, die het vaak met passie en op vrijwillige basis beoefenen. 

Hoe IE-ntelligent ben jij?

Doe de test hoe IE-ntelligent jij bent in deze folder!

Alle rechten voorbehouden