Besturen

Bestuurders van immaterieel erfgoed gemeenschappen lopen tegen velerlei uitdagingen aan: meer en ingewikkelder wetgeving, strakkere regels voor vergunningen, in het algemeen meer (financiële) verantwoordelijkheid, het vinden van nieuwe bestuurders voor bestaande verenigingen en stichtingen, complexere samenwerkingsverbanden, governance-eisen door fondsen en gemeenten en meer.

Besturen in de 21e eeuw

De bestuurder van de 21e eeuw is een andere dan die van de vorige eeuw, die vaak jaren of soms zelfs decennia op zijn of haar post zat en de vereniging veilig door stormachtige tijden loodste. Bestuurders (moeten) wisselen en continuïteit is geen vaststaand gegeven. Het ‘wandelende archief van de club’, die ook nog eens iedereen in de (werk)omgeving kent, is allang geen vanzelfsprekendheid meer.

 

Bestuur Varsity

Bestuur van Nationale Universiteitsroeiwedsrijd Varsity

Reflectie en inspiratie

Des te meer zaak elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Wat loopt er bij jou in de vereniging juist wel goed? Wat heeft je organisatie slim aangepakt dat veel opgeleverd heeft qua besturen en inzet van leden? Hoe pak je het aan bij het zoeken van nieuwe bestuursleden? Wat heb je mensen te bieden? Worden bestuurstaken geflexibiliseerd? Kunnen we, en wat kunnen we,  leren van voorbeelden in andere sectoren, als sport?

Deze en meer vragen zullen in dit dossier opgeworpen worden en hopelijk beantwoord. Of toch in elk geval een mogelijke oplossingsrichting krijgen.


Onderzoek LKCA 

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) deed met een aantal organisaties in de sport, Scouting Nederland en de Erasmus Universiteit, onderzoek naar hoe verenigingen er anno 2017 voor staan. Wat is er veranderd en wat brengt de toekomst? Hoe zit het met ledenaantallen en inkomsten, met besturen? Lees hier meer over het onderzoek en klik hiernaast de pdf 'def rapport Passend Besturen' aan voor de uitkomsten van het onderzoek.


Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur geeft handvaten voor goed bestuur. Aan de hand van negen principes wordt je als bestuur of raad van toezicht uitgedaagd om na te denken hoe je  je bestuur en verantwoording hebt ingericht. Je krijgt tools om je eigen bestuur en organisatie door te lichten en tips voor mogelijke verbetering: https://www.governancecodecultuur.nl.

Vereniging of stichting oprichten

Immaterieel erfgoedgemeenschappen zijn er in alle kleuren en soorten. Sommigen zijn verenigd in een stichting of vereniging, anderen zijn een 'informele' gemeenschap, zonder rechtspersoon. Lees hier meer over wat er komt kijken bij het oprichten van een vereniging of stichting. 

 

 

Alle rechten voorbehouden