Internationaal voordragen bij UNESCO

Lees hier alles over hoe immaterieel erfgoed voordragen voor een UNESCO Lijst in zijn werk gaat.

Voorwaarden voor bijschrijving in een UNESCO Lijst

Een van de voorwaarden die UNESCO stelt, is dat het betreffende immaterieel erfgoed moet zijn bijgeschreven in een inventaris van het betreffende land. In dit geval is dat de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Procedure

Alleen lidstaten bij UNESCO kunnen immaterieel erfgoed voordragen voor een van de lijsten. Dat betekent dat de Nederlandse regering de enige is die namens ons land een traditie kan indienen, dat kun je als immaterieel erfgoedgemeenschap dus niet zelf doen, zoals bij de Inventaris.

De minister van OCW laat zich hiervoor adviseren door een speciale commissie van de Raad voor Cultuur. Die maakt een selectie uit de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Je kunt bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aangeven dat je het immaterieel erfgoed beschikbaar wilt stellen voor een voordracht.

Onlangs heeft het Kenniscentrum alle gemeenschappen met immaterieel erfgoed op de Inventaris gevraagd of ze die ambitie hebben. Als je het nog niet doorgegeven hebt, of je bent van mening verandert, kun je dat doorgeven via erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl

Beoordeling

Een keer per jaar kunnen er voordrachten ingediend worden bij UNESCO. Dat moet vóór 1 maart gedaan worden. Vervolgens checkt het bureau van UNESCO in Parijs of de voordracht compleet is en aan alle functionele eisen voldoet. Daarna buigt de Evaluation Body zich over de inhoud van de voordrachten. De Evaluation Body bestaat uit zes immaterieel erfgoedexperts en zes  vertegenwoordigers van NGO's, uit alle delen van de wereld. Zij adviseren het Intergouvernementeel Comité over de voordrachten. Het Comité neemt tijdens de jaarlijkse vergadering het besluit om immaterieel erfgoed in de lijsten in te schrijven. Dat gebeurt anderhalf jaar na indiening van het dossier in Parijs.


Nationale of multinationale voordracht?

Nederland kan alleen een voordracht doen, of samen met andere landen. UNESCO heeft graag dat landen samen een voordracht doen. Samenwerking, kennisdeling is immers erg belangrijk en immaterieel erfgoed is vaak grensoverschrijdend.

Het is hierbij belangrijk dat het immaterieel erfgoed ook in het andere land in de inventaris is bijgeschreven.

 

Aansluiten bij een bestaande voordracht

Het is ook mogelijk om later aan te sluiten bij een voordracht die eerder door een ander land is gedaan voor hetzelfde immaterieel erfgoed. Je moet hiervoor toestemming hebben van alle landen die al ingeschreven zijn in dat dossier.

 

De drie lijsten

Er zijn drie internationale lijsten bij dit UNESCO Verdrag: 

Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid

Lijst van Immaterieel Erfgoed dat dringend borging nodig heeft

Register van goede borgingspraktijken

 

UNESCO website

Je kunt op de website van UNESCO alles lezen over het Verdrag en de drie lijsten. Ook kun je door de lijsten bladeren om te zien wat er allemaal op staat en kijken hoe de voordrachtformulieren eruit zien.

Alle rechten voorbehouden