Register van goede borgingspraktijken

Het Register van goede borgingspraktijken bestaat uit programma’s, projecten en activiteiten die het best de doelen en uitgangspunten van het Verdrag weerspiegelen. Het dient als platform waarop inspirerende voorbeelden van borging worden getoond, die anderen kunnen inspireren tot het nemen van borgingsmaatregelen. 

Criteria:

  • Het is immaterieel erfgoed, zoals omschreven in het Verdrag
  • De methode bevordert samenwerking in borging
  • De methode sluit aan bij het doel van het verdrag
  • De methode is een model voor anderen
  • De gemeenschap is actief betrokken bij de uitvoering van het borgingsplan
  • De methode werkt als middel om te borgen of men verwacht dat
  • ‘Men’ is bereid om de methodiek actief te delen met anderen
  • De methode kan geëvalueerd worden
  • Ook in ontwikkelingslanden kunnen ze de methode gebruiken
Alle rechten voorbehouden