AmbachtenLabs

Nieuwe kennis en innovatie: Unieke samenwerkingen moeten leiden tot duurzame vernieuwingen in de ambachten.

melisse is the future.jpg

Handboek AmbachtenLab

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft in 2018 het initiatief genomen voor het AmbachtenLab in het Nederlands Openluchtmuseum.
Hiermee werd aangesloten bij de oproep van minister Ingrid van Engelshoven in haar visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ (maart 2018) om nieuw gebruik van oude ambachten te stimuleren.

Met vier Labs in de pilotfase (tussen september 2018 en maart 2019) hebben we een methodiek ontwikkeld waarbij ambachtslieden in samenwerking met kunstenaars/ontwerpers en MBO-studenten innovatie van het ambacht van allerlei kanten kunnen onderzoeken.

Bekijk hier het Handboek AmbachtenLab.

Wat doet het AmbachtenLab?

Het brengt ambachtslieden, studenten uit het vakonderwijs, ontwerpers en productieplatforms met elkaar in contact, om tot een kruisbestuiving te komen. Het Lab wil de verschillende schakels van het productieproces bijeen brengen, om met elkaar in een werkperiode van 5 tot 8 weken door kennisuitwisselingen innovatieve ideeën te ontwikkelen en uit te werken.

Doel van het AmbachtenLab

Het doel van het Lab is onderzoeken van de duurzame ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende ambachten. Uitgangspunten hierbij zijn het behoud en overdracht van de technische vaardigheden en materiaalkennis. Behoud en overdracht van de traditionele kennis vormen tevens een van de pijlers van het 2003 UNESCO Verdrag.

Vorm en duur van het AmbachtenLab

De werkvorm voor het AmbachtenLab is een kleinschalig workshop-denktank-model. De Labs bestaan uit 5 tot 8 wekelijkse ontmoetingen. Elk Lab heeft drie tot vijf deelnemers, inclusief een ambachtsman of –vrouw. Elke deelnemer vertrekt vanuit uit zijn of haar kennis en kunde. De primaire inzet is door nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren, uitwisseling, kennisoverdracht, experiment en onderzoek van en naar ambachtelijke productiemethoden te stimuleren.

De eerste ontmoeting, de onderlinge kennismaking vindt elke keer plaats in het Nederlands Openluchtmuseum. Daarna zullen de deelnemers samen een locatie kiezen waar zij het beste uit de voeten kunnen: dat kan wisselend bij de Ambachtspersoon in de werkplaats, bij de ontwerper, bij een deelnemende opleiding of elders zijn.

Deelnemers aan het AmbachtenLab

Vertrekpunt voor elk Lab zijn ambachtsmensen die werken aan de borging van hun ambacht. Per Lab wordt voor één ambacht gewerkt aan een specifiek aspect van toekomst geven. Afhankelijk van de vraag van de ambachtsman of –vrouw worden er passende partners gezocht, er is minimaal altijd een leerling van een vakopleiding en een innovator of vormgever bij. Deze driehoek vormt de basis van het AmbachtenLab-model.

De eerste vier AmbachtenLabs

De eerste twee AmbachtenLabs zijn in september 2018 gestart. Leo Hoegen (papierschepper van De Papierderij, Utrecht) en Rien Stuijts (De Stoelenmatter, Zundert) namen deze Labs voor hun rekening. Leo werkte samen met Sabine Zwikker. Rien werkte samen met Kees Heurkens (studio Yksi, Eindhoven), Marrigje van der Dragt (stoelenmatter in opleiding) en Maarten Strang (ontwerper, Arnhem).

De tweede serie Labs liep van november 2018 t/m februari 2019. Ambachtsman Henk Kapitein (Urk) heeft in het AmbachtenLab Papierknipkunst met Melissa van Limburg (studente ROC Rijn-IJssel, Arnhem), Marieke Meijer (vormgeefster/illustratrice, Arnhem) en Rinke Nijburg (beeldend kunstenaar, Arnhem) samengewerkt.

Erno Korpershoek (Atelier Het Snijpunt, De Knipe) heeft in het AmbachtenLab Fries Houtsnijwerk samengewerkt met Mieke van den Hout (textiel vormgeefster, Arnhem) en E. Pietersen (beeldend kunstenaar, Arnhem).

Op de hoogte blijven?

Als je op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen van de AmbachtenLabs, stuur dan een mail naar erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl, onder vermelding van 'AmbachtenLab' en je naam en organisatie of ambacht. We zetten je dan op de verzendlijst. 

 

Alle rechten voorbehouden