AmbachtenLab Borduren

Borduren1

Wat is de actualiteitswaarde van Borduren? 

Sary Maas is een specialiste op het gebied van Marker borduren en vormde samen met naaldkunstenaar Ans Nout het hart van dit Lab. Daarnaast namen modeontwerper Theodorus Johannes, modeontwerper Zyanya Keizer en MBO studenten, Fatima Shariki, Diana Kotanowa en Sieta Posthumus van het Friesland college, deel aan dit Lab. 

De aanleiding voor dit lab was de tentoonstelling Haute Bordure in het Fries Museum, waar een keur aan borduurtechnieken door de eeuwen heen centraal staat.  

In het AmbachtenLab onderzochten de deelnemers de actualiteitswaarde van borduurwerkWat vertelt een borduurtechniek over de maker, over de plek waar het gemaakt is, en wat drukt het uit? Er was uitwisselingen tussen traditie en vernieuwing, tussen toen en nu, tussen de 'oude rotten in het vak' en een nieuwe lichting makers. Deelnemers wisselden beelden, technieken, ideeën en persoonlijke toepassingen uitHet resultaat van vijf weken samenwerken is meerstemmig en gevarieerd in kleur, vorm en materiaaltoepassingen. Wat de deelnemers onderling duidelijk bindt, is de voorliefde voor materialen en het zoeken naar een vorm en beeldtaal om zichzelf een stem te kunnen geven. Het ambacht helpt hen om uitdrukking te geven aan wie zijn. 

Borduren 9

Het ambacht Marker Borduren is sinds 2014 bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Lees er meer over op de pagina Marker Borduren

Handboek AmbachtenLab

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft op basis van de vier pilots de methodiek van het AmbachtenLabs beschreven in het Handboek AmbachtenLab. Deze methodiek lezen of zelf een AmbachtenLab organiseren in een museum? In het Handboek AmbachtenLab lees je er alles over.

Dit AmbachtenLab werd mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Alle rechten voorbehouden