AmbachtenLab Papierscheppen

Banner AmbachtenLab

Op 6 september gestart!

Leo Hoegen van De Papierderij is vanaf 6 september in zijn Lab aan het werk met Sabine Zwikker, beeldend kunstenaar en ontwerper.

Samen gaan ze gedurende in een aantal weken onderzoeken hoe en op waarin het ambacht papierscheppen kan innoveren om aan te sluiten bij deze tijd en hoe de toekomst er uit kan zien voor dit ambacht. 

Op de pagina van het AmbachtenLab lees je alles over de opzet van de Labs.

Zichtbaarheid Labs

Alle AmbachtenLabs starten in het Nederlands Openluchtmuseum, maar ze zijn niet zichtbaar voor museumbezoekers of publiek. We willen het proces (in eerste instantie) in alle rust laten plaatsvinden. De volgende bijeenkomsten van de Labs vinden op diverse locaties plaats, zoals in dit geval in bijvoorbeeld ook in de werkplaats van de Papierderij in Utrecht.

Omdat het proces van de Labs interessant is, worden de eerste paar Labs vastgelegd op foto en film. Via deze pagina en de Facebookpagina van het Kenniscentrum zijn de vorderingen te volgen.

Films AmbachtenLab Papierscheppen

 Week 1

Week 2

Presentatie eerste AmbachtenLabs

Op vrijdag 26 oktober vindt in het Nederlands Openluchtmuseum de presentatie van de eerste twee AmbachtenLabs plaats.

Het ambacht Papierscheppen is sinds 2013 bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Lees er meer over op de pagina Papierscheppen in Utrecht.

Alle rechten voorbehouden