Onderwijs

Roots en identiteit

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vindt onderwijs over immaterieel erfgoed heel belangrijk. Iedereen heeft immaterieel erfgoed en het is heel leuk en leerzaam om met elkaar te praten over elkaars immaterieel erfgoed. Het heeft alles te maken met roots en identiteit. 

Respect voor elkaars immaterieel erfgoed

Twee belangrijke doelen van het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn het waarborgen van respect voor immaterieel erfgoed van de beoefenaars ervan en het verhogen van het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed.  

 

Immaterieel erfgoed is een moeilijk begrip, zeker om uit te leggen in de klas. Toch is iedereen er dagelijks mee bezig want tradities en immaterieel erfgoed hebben alles met elkaar te maken. Het gaat om cultuur die je van generatie op generatie doorgeeft. Meestal gebeurt dat onbewust, maar soms zetten mensen zich er daadwerkelijk voor in om hun traditie levend te houden en door te geven.

Lesmateriaal

Het Kenniscentrum ontwikkelt materialen om immaterieel erfgoed bespreekbaar te maken in de klas. Ook zijn er lesbrieven over specifieke vormen van immaterieel erfgoed, zoals circus, St. Maarten, Chanoeka en Driekoningenzingen.

Deze zijn gratis te downloaden en te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden