Immaterieel Erfgoed & Superdiversiteit

Hoe borg je immaterieel erfgoed van een superdiverse gemeenschap?

In deze onderzoekslijn staan de volgende vragen centraal. Wat is de rol van immaterieel erfgoed in een superdiverse gemeenschap? Hoe wordt het uitgewisseld en hoe borg je het? Wat is immaterieel erfgoed in een superdiverse wijk met soms meer dan 160 etniciteiten? Wat zijn erfgoedgemeenschappen in dergelijke superdiverse wijken en hoe gaat het proces van immaterieel erfgoedvorming in zijn werk?

Superdiversiteit logo.jpg

Design Ontwerphaven

In het verleden heeft het Kenniscentrum onderzoek gedaan naar het proces van immaterieel erfgoedvorming in de superdiverse wijk van de West-Kruiskade in Rotterdam en hier verschillende studies over gepresenteerd.

In aansluiting op deze onderzoeken ligt nu het accent op het ontwikkelen van concrete beleidsaanbevelingen voor erfgoedgemeenschappen, erfgoedinstellingen en overheden. Hoe kan je beleidsmatig omgaan met immaterieel erfgoed in een superdiverse wijk, wat kan de rol zijn van erfgoedinstellingen en van overheden? Hoe kunnen zij faciliterend optreden voor fluïde en open erfgoedgemeenschappen? Het eerste rapport dat ingaat op deze aspecten is onder het kopje inhoud te downloaden.

Momenteel wordt Arnhem als tweede onderzoeksgebied verkend, om te kijken of de ervaring van de West-Kruiskade bruikbaar is voor supersdiverse wijken of straten buiten de Randstad.

Netwerkpartners

In deze onderzoekslijn wordt er samengewerkt met Aminata Cairo (lector Inclusive Education Haagse Hogeschool) en Werkgroep Kade 2020.

Contactpersoon: Mark Schep, m.schep@immaterieelerfgoed.nl

Alle rechten voorbehouden