Controversieel Immaterieel Erfgoed

Hoe ga je om met maatschappelijke discussies rond immaterieel erfgoed?

In de onderzoekslijn Controversieel Immaterieel Erfgoed doen we onderzoek naar immaterieel erfgoed dat maatschappelijke discussie oproept. Hoe ga je daarmee om?

Controversieel logo.jpg

Design Ontwerphaven

Voor veel leden van immaterieel erfgoedgemeenschappen is het immaterieel erfgoed dat zij beoefenen vanzelfsprekend. Voor anderen geeft een culturele uiting juist aanleiding voor kritiek. Veranderende ideeën in de samenleving over gezondheid, milieu, veiligheid, gender en dierenrechten spelen hierbij een rol. Kritiek op immaterieel erfgoed komt in veel vormen en maakt immaterieel erfgoed soms ‘vanzelf’ controversieel. Maar hoe ga je hiermee om als erfgoedgemeenschap?

Het Kenniscentrum gebruikt de term ‘controversieel immaterieel erfgoed’ om immaterieel erfgoed waar in de samenleving discussie over is, te beschrijven. De term houdt dus geen waardeoordeel in over het immaterieel erfgoed zelf.

De onderzoekslijn Controversieel Immaterieel Erfgoed heeft als doel meer inzicht te krijgen in de uitdagingen van controversieel immaterieel erfgoed. Ook beoogt de onderzoekslijn erfgoedgemeenschappen handvatten te geven hoe om te gaan met deze uitdagingen. De ervaringen en inzichten van erfgoedgemeenschappen worden gebruikt om een praktische reflectiemethode te ontwikkelen.

Het Kenniscentrum heeft ook enkele opiniestukken gepubliceerd over het onderwerp, zie hierover deze webpagina en een artikel in Trouw, 20 maart 2019. hiernaast als jpeg te vinden.

Netwerkpartners

In deze onderzoekslijn wordt samengewerkt met erfgoedgemeenschappen die te maken hebben met kritiek op hun erfgoed, hoogleraar filosofie René ten Bos en het Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab van de Universiteit Utrecht.

 

Contactpersoon: Jet Bakels, J.Bakels@immaterieelerfgoed.nl

Alle rechten voorbehouden