Immaterieel erfgoed & Toerisme

Hoe ga je om met commercialisering van immaterieel erfgoed?

Hoe vermarkt je je erfgoed zonder dat het een toeristenkunstje wordt? Hoe ga je om met commercialisering van je immaterieel erfgoed? Deze vragen staan centraal in de onderzoekslijn Immaterieel Erfgoed & Toerisme.

Toerisme Logo1.jpg

Design Ontwerphaven

Sommige immaterieel erfgoedgemeenschappen zien toerisme als een goede kans om extra bezoekers en mogelijk ook meer deelnemers te trekken. Toerisme is soms ook een inkomstenbron. Hoe kan je je immaterieel erfgoed beter zichtbaar en ook interessanter voor toerisme maken zonder dat wat je doet een kunstje voor toeristen wordt? Hoe kun je streven naar duurzaam immaterieel erfgoedtoerisme?

De onderzoekslijn Immaterieel Erfgoed & Toerisme heeft als doel immaterieel erfgoedgemeenschappen te versterken in het brede toeristische veld. Dit wordt gedaan door aan de hand van verkennende onderzoeken en praktische case studies de vragen en dilemma’s te inventariseren en daarmee onder andere de grenzen tussen ‘jezelf blijven’ en ‘overcommericalisering’ te verkennen.

Daarnaast wordt er een praktische toolkit ontwikkeld voor erfgoedgemeenschappen. Dit is een handvat hoe het eigen product beter voor het voetlicht van toeristen en bezoekers gebracht kan worden.

Netwerkpartners

De onderzoekslijn wordt uitgevoerd in samenspraak met de hogeronderwijsinstellingen die zich bezighouden met (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van toerisme en het recreatieve bedrijfsleven: Hogeschool In Holland (Wendy Raaphorst), Saxion Hogeschool (Michiel Flooren en Theresa Dona), Universiteit Utrecht (Bouke van Gorp), Breda University of Applied Sciences (Frederike van Ouwerkerk) , HZ / University of Applied Sciences (Margot Tempelman) en NHL Stenden Hogeschool (Maaike de Jong).

Conferentie

Op vrijdag 29 mei 2020 organiseren Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Werkplaats immaterieel erfgoed een internationale conferentie over ‘Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming’. De dag wordt georganiseerd in samenspraak met Erfgoed Gelderland en met toerisme-docenten en -onderzoekers van hogescholen en universiteiten in Nederland. Het tijdschrift Volkskunde zal over hetzelfde onderwerp een themanummer publiceren, gepland voor december 2020. Voorstellen zijn van harte welkom. De oproep voor bijdragen is te downloaden op deze pagina.

 

Contactpersoon: Albert van der Zeijden, a.vanderzeijden@immaterieelerfgoed.nl

Alle rechten voorbehouden