Immaterieel Erfgoed & Jongerenculturen

Hoe kan inzicht in jongerenculturen immaterieel erfgoed verbreden?

De vraag die we in deze onderzoekslijn centraal stellen is: hoe kan er meer aandacht komen voor cultuuruitingen van jongeren in relatie tot immaterieel erfgoed? Het draait in dit onderzoek om wat jongeren zélf maken, doen en beleven.

Jongerenculturen logo.jpg

Design Ontwerphaven

De combinatie van jongerenculturen en immaterieel erfgoed roept veel vragen op. Uit het UNESCO verdrag komen begrippen naar voren als: borgen, erfgoedgemeenschap en overdracht van generatie op generatie. Maar hoe kan er worden omgegaan met jongerenculturen in combinatie met deze concepten? Hoe beleven jongeren hun culturele uitingen? Is een culturele uiting wel voorbehouden aan een bepaalde leeftijdsgroep? Welke groepsdynamieken zijn er?

De onderzoekslijn Immaterieel Erfgoed & Jongerenculturen heeft als doel meer inzicht te krijgen in cultuuruitingen van jongeren. Het tweede doel is om het denken over immaterieel erfgoed open te breken. Door met een bril van jongerencultuur naar immaterieel erfgoed te kijken, willen we de blik op immaterieel erfgoed verbreden. Daarnaast zoeken we naar manieren om jongeren een grotere stem te geven in de erfgoedsector, door hen bijvoorbeeld zelf aan het woord te laten over hun cultuuruitingen.

Door middel van casusstudies gaan we dieper in op processen binnen jongerenculturen. Hoe geven jongeren bijvoorbeeld hun culturele uitingen door? Op welke manier zijn jongeren bezig met het doorgeven van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld via social media en kan de erfgoedsector hier mogelijk van leren?

Netwerkpartners

In deze onderzoekslijn wordt er samengewerkt met het LKCA en Erfgoed Jong! als netwerkpartners.

 

  

Contactpersoon: Susanne Verburg, s.verburg@immaterieelerfgoed.nl

Alle rechten voorbehouden