Zeven nieuwe bijschrijvingen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Carnaval in Noordoost Twente, Chinees Indische Restaurantcultuur, Holi, Brabantse Orgelcultuur, Riviervisserij, SKS Kampioenschap Skûtjesilen en Traditionele bevloeiing van grasland worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De Inventaris Immaterieel Erfgoed bevat na deze nieuwe bijschrijvingen meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien, dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan.

7 bijschrijvingen

De Brabantse Orgelcultuur betreft de cultuur van het pijporgel. Het pijporgel is een muziekinstrument waarbij het geluid klinkt via kleine en grote pijpen die in een orgelkas staan opgesteld. De Brabantse Orgelcultuur bestaat uit drie onderdelen: orgelbouw, organisten en componisten. De Brabantse orgelbouw wordt nog steeds door een beperkt aantal orgelbouwers beoefend. Zij bouwen niet alleen orgels in Brabant maar over de gehele wereld.

Organisten bespelen het orgel onder andere tijdens de erediensten en concerten in kerken en concertzalen. Hedendaagse Brabantse componisten componeren werken voor orgel al of niet met zangstemmen of andere instrumenten. Om de Brabantse Orgelcultuur te borgen voor de toekomt wordt het orgel als concertinstrument gepromoot en wordt er samengewerkt met andere orgelkringen in Nederland. Klik hier voor meer informatie.

11. Brabantse orgelcultuur Organist Jan Verschuren aan een Smitsorgel te Grave (1).jpg

Organist Jan Verschuren aan een Smitsorgel te Grave

Carnaval in Noordoost Twente begint voor de carnavalsvierder op 11 november, maar vele vrijwilligers zijn er het hele jaar mee bezig. Voor de zomer wordt al druk gewerkt aan het ontwerpen en bouwen van Carnavalswagens, de verkiezing van de hoogheid, het maken van de prinsenpakken en steken, het instuderen van nieuwe carnavalsmuziek door de muziekkappellen en het schrijven van lokale carnavalsliedjes. Het hoogtepunt van de carnaval zijn de jaarlijkse carnavalsdagen, de Dree doll’n dagen, waarop van vrijdag tot dinsdagavond feest wordt gevierd. Via sociale media laten de beoefenaars aan de feestvierders zien dat carnaval meer is dan alleen het feest. Zo laten ze zien wat er door het jaar heen gebeurt ter voorbereiding en maken ze inzichtelijk waar carnaval vandaan komt. Klik hier voor meer informatie

Carnaval Noordoost Twente

Kenmerkend aan de Chinees Indische Restaurantcultuur is het samenkomen van drie culturen: de Indische, de Chinese en de Nederlandse cultuur. Vanaf het moment dat men een Chinees Indisch restaurant binnenkomt gaat men min of meer op reis. Het is een plek overgoten met Chinoiserie, een vanuit de Westerse blik op Azië geïnspireerde omgeving. Bij de Chinees Indische Restaurantcultuur zijn verschillende groepen betrokken: de restauranteigenaars, de chefs, de restaurantbezoekers en de afhalers. Op het platform meerdanbabipangang.nl worden kennis, doelen en borgingsacties gedeeld waarmee de beoefenaars bekendheid en bewustwording creëren. Klik hier voor meer informatie.

Chinees-Indisch restaurantcultuur babi pangang

Babi Pangang

Traditionele bevloeiing van grasland is een vorm van landbouwtechniek, waarbij graslanden kunstmatig door stromend water bemest worden met kalk en mineralen uit rivieren, beken en bronnen. Met behulp van de kleinste hoogteverschillen en een ingenieus systeem van sloten en sluizen vloeit het water over de weiden, waardoor een rijk graslandschap ontstaat. Het doel is de grasgroei te stimuleren om uiteindelijk zoveel mogelijk kwalitatief goed gras/hooi te kunnen oogsten. In Nederland wordt dit nog in twee gebieden gedaan: op de 'Pelterheggen' in Noord Brabant en op 'het Lankheet' in Twente. De beoefenaars geven les op basisscholen om kinderen bekend te maken met graslandbevloeiing. Voor volwassenen is er een cursus ontwikkeld.  Klik hier voor meer informatie.

Uitfrezen

uitfrezen

Holi Phagwa is een feestdag op de eerste dag na de volle maan van de Hindoe maand Chaitre waarop Hindoes het nieuwe jaar inluiden en wordt op verschillende plekken in Nederland gevierd.Tijdens het feest wenst men elkaar daarom ‘Subh Holi’, gelukkig nieuwjaar. Tijdens het Holifeest, werpen de mensen elkaar bontgekleurd poeder toe waarmee ze elkaar bepoederen. Omdat iedereen gekleurd is door het poeder verdwijnen de verschillen tussen religie of afkomst. Maatschappelijke grenzen tussen sociale lagen, jong en oud, rijk of arm, vallen weg. Deze ene dag zijn alle mensen gelijk. Culturele rijkdom, vreugde, wederzijds respect en tolerantie maken het Holifeest voor de deelnemers elk jaar onvergetelijk. De beoefenaars die de voordacht hebben gedaan gaan dialoog aan met verschillende groepen over Holi, bijvoorbeeld over de volgorde van de verschillende activiteiten of de essentie en het belang van Holi. Ook worden er interviews gegeven in lokale media om de waarden van Holi aan het grote publiek bekend te maken. Klik hier voor meer informatie.

Holi

De Riviervisserij wordt kleinschalig uitgeoefend in het Rijn- en Maassysteem en maakt formeel deel uit van de 'Binnenvisserij'. Bij het vissen maakt men gebruik van een schip en bijboot voorzien van 'bun' of 'beun'. Dit is een compartiment in het vaartuig dat via vele kleine gaten direct in verbinding staat met het rivierwater waardoor de vis levend kan worden bewaard. Het aantal riviervissers is gering en de mogelijkheden tot uitoefening van de visserij zijn beperkt. De positieve milieueffecten en duurzame voedselvoorziening van de riviervisserij worden in woord en beeld gebracht via documentaires, lezingen, interviews voor kranten en tijdschriften. Klik hier voor meer informatie.

Riviervisserij Vissers-Michael Rhebergen-small-Srgb-1.jpg

 

In de eerste twee weken van de noordelijke bouwvakvakantie wordt door de Sintrale Kommisie Skûtsjesilen het SKS kampioenschap Skûtjesilen georganiseerd: een serie van 11 zeilwedstrijden met skûtsjes. Skûtsjes zijn historische vrachtschepen die tussen 1900 en 1931 op een van de werven in Fryslân gebouwd zijn. De wedstrijden worden in een vaste historische volgorde gezeild bij diverse steden en dorpen in de provincie Fryslân. Ieder dorp en stad heeft een eigen invulling van de wedstrijddag. Om Skûtjesilen door te geven aan de volgende generatie wordt eens per jaar een zeilkamp georganiseerd voor kinderen om ze te leren zeilen met platbodems. Op deze manier wordt de basis gelegd van het zeilen met platbodems. Klik hier voor meer informatie.

SKS kampioen Skûtsjesilen op weg naar de finish.jpg

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomstbestendig te maken. Meer hierover kunt u lezen op www.immaterieelerfgoed.nl.  

De samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt gecoördineerd door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 ondertekende de Nederlandse regering het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het inventariseren van het immaterieel erfgoed is een van de verplichtingen die hiermee samenhangt. Voor de inventaris kunnen beoefenaars van immaterieel erfgoed zich zelf aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl.

 

Voor meer informatie over het UNESCO verdrag en de Inventaris kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland:
Lisanne Verbeek
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

T: 026 357 61 13
E: l.verbeek@immaterieelerfgoed.nl
www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer informatie over Carnaval in Noordoost Twente: Bas Huijsmans 06-51402640

Meer informatie over Chinees Indische Restaurantcultuur: Julie Ng, 06-28417193, In-Soo Radstake, 06-24742521

Meer informatie over Holi: Shaiesta Gangadin, 06-54711533

Meer informatie over Brabantse Orgelcultuur: Wim van der Ros, 040-2537465 / brabantorgel.nl

Meer informatie over Riviervisserij: Paula Koomen, 0571-273707

Meer informatie over SKS Kampioenschap Skûtjesilen: Hilda Boesjes – Beljon, 0514-564288, 06-83538905

Meer informatie over Traditionele bevloeiing van grasland: Eric Brinkman 06-53717724

Alle rechten voorbehouden