Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variƫteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Het bevloeien van grasland is een landbouwkundige praktijk die teruggaat tot in de middeleeuwen. De oudste vermelding in Nederland komt uit de Reggevallei opgetekend in het jaar 1339. Bevloeien is een manier om met lokaal beek- en kwelwater slib, kalk en mineralen bij wijze van natuurlijke bemesting op de graszode te brengen. Tegelijkertijd beschermde dit relatief warme water de graszode in de winter tegen vorstschade. Op deze manier kon al vroeg in het voorjaar hooi geoogst worden. Tot wel drie maal toe in het jaar, wat voor die tijd een opmerkelijke opbrengst was. Tegenwoordig is het een manier om verdroging te bestrijden, de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, biodiversteit te beschermen en natuurwaarden te ontwikkelen.

Vanaf 1999 worden op het landgoed het Lankheet in Haaksbergen, Zuid-Twente, middeleeuwse vloeiweiden hersteld. Onderzoek naar, het onderhoud en de vloeipraktijk van deze watersystemen wordt georganiseerd door de ANBI Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum het Lankheet. Het zijn de enige weer werkende vloeisystemen van dit type. Andere negentiende-eeuwse vloeisystemen functioneren sinds 1984 onder beheer van Natuurmonumenten in Noord-Brabant, de Plateaux-Hageven, Bergeijk. Ook die zijn uniek, op geen andere plek in Nederland zijn deze nog terug te vinden als levende praktijk.

Deze verschillende vloeipraktijken met overeenkomstige bewateringsprincipes zijn niet alleen historisch interessant, maar tevens actueel in de context van klimaatopgaven en de noodzaak van het creëren van klimaatrobuuste landschappen inclusief het behoud van biodiversiteit. Kennis en praktijk zijn het daarom waard om actief doorgegeven te worden. We willen jongere generaties hiervoor enthousiasmeren en opleiden. Bevloeiing van grasland is tegelijkertijd een belangrijke ingang om de relatie tussen natuur, landschap, duurzaam beheer en het belang van een vitale bodem te leren kennen. 

 

Zie: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-plateaux en www.hetlankheet.nl

Contact

Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
Lankheterweg 6
7481 VM Haaksbergen
Overijssel
Website