Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De bij het Platform Friese Rassen en Gewassen aangesloten organisaties houden collecties van de Friese en met Fryslan verwante rassen en gewassen in stand. De collecties omvatten 110 landbouwgewassen, 12 dierenrassen en twaalf fruitrassen. Bovendien de in F. gesignaleerde houtige gewassen.

Bij het Platform zijn achttien organisaties aangesloten die als doel hebben Friese en met Fryslan verwante rassen en gewassen te behouden en toe te (laten) passen.

Een deel van de collecties kwam al voor op de Friese terpen. 

Dieren en gewassen uit de Friese cultuurhistorie zijn steeds meer en meer op de achtergrond geraakt. Van ’t Frysk Molkskiep, dat stamt uit de 12e eeuw, waren er in het jaar 2000 bijvoorbeeld maar 2000 dieren en het Fries Roodbonte telden in 2017 nog maar 485 vrouwelijke fokdieren. Zonde om dit levend erfgoed in de vergetelheid te doen raken.

Een en ander is ook beschreven in 'Tiden hawwe tiden', geschrevene door Johannes

Contact

Johs Spyksma
Sumar