Beschrijving

Heggenvlechten is een ambacht waarbij vlechters bestaande heggen, meestal doornheggen, ondoordringbaar maken voor vee en wild. Heggenvlechten gebeurt in de winter, als de struiken vrij kaal zijn en gemakkelijk te bewerken. Vlechters dragen dikke kleren en hebben dikke werkhandschoenen aan. Voor hun werk gebruiken ze diverse soorten bijlen, hakmessen en takkenzagen. Eerst moet de heg schoongemaakt worden. Dood hout, afval en prikkeldraad moeten verwijderd worden. Daarna worden de takken van de struiken ingekapt. De tak mag niet doorgeslagen worden of afbreken, maar het inkappen moet wel zo diep gebeuren dat de tak plat neergelegd kan worden. De vlechter is dus vooral bezig met dit kappen, neerleggen en in elkaar vlechten van de takken. Er zijn in Nederland verschillende vlechtstijlen. De stijl wordt mede bepaald door de soorten struiken, het al dan niet gebruiken van vlechtmateriaal van elders, zoals wilgentenen, en het plaatsen van extra staken. Het vlechten van een heg zelf moet periodiek herhaald worden. De periode kan variëren van 6 tot 25 jaar en is mede afhankelijk van de toegepaste vlechtstijl.

Beoefenaars en betrokkenen

De Stichting Heg & Landschap en het Nederlandse Gilde van Heggenvlechters houden het ambacht van heggenvlechten in ere. De grote groep vrijwillige heggenvlechters bestaat uit ervaren heggenvlechters en mensen die een cursus heggenvlechter hebben gevolgd. Er zijn enkele professionele heggenvlechters. Lokale natuur- en landschapsgroepen krijgen steeds meer belangstelling voor het heggenvlechten. Het Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten trekt ieder jaar duizenden bezoekers.

Geschiedenis en ontwikkeling

Het vlechten van heggen gebeurde al in de Romeinse tijd. In grote delen van Europa werden tot in de negentiende eeuw heggen gevlochten. Vanaf de negentiende eeuw werd het heggenvlechten vooral belangrijk om vee in het weiland te houden. Na de introductie van het prikkeldraad in het tweede decennium van de twintigste eeuw, werden veel heggen gerooid. Na de Tweede Wereldoorlog werd op grote schaal prikkeldraad toegepast. Op heel kleine schaal bleef het ambacht van heggenvlechten wel bestaan. In de jaren zeventig en tachtig kwam er wat meer belangstelling voor het heggenvlechten. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw begonnen de Vereniging Das & Boom en de Stichting Aarde acties om het vlechten nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Zij startten acties als ‘Het prikkeldraad eruit en de heg er weer in’. In 2003 werd de Stichting Heg & Landschap opgericht. In 2006 organiseerde de Stichting Heg & Landschap samen met IVM Maasvallei en Staatsbosbeheer voor het eerst een kampioenschap Maasheggenvlechten. Sindsdien wordt het kampioenschap jaarlijks gehouden. Sinds 2012 helpt het Nederlands Gilde van Heggenvlechters mee het ambacht van heggenvlechten door te geven Overheden, landschapsorganisaties en wetenschappelijke organisaties als het Nederlands Instituut voor Ecologie, gaan het vlechten van heggen steeds belangrijker vinden. Er wordt nu gevlochten ten behoeve van de natuur, de biodiversiteit, voor het landschappelijk schoon en voor een dichte afscheiding langs paden tegen dieren en mensen.

Contact

Stichting Heg & Landschap
Zesmorgen 56
6666 HS Heteren
Nederland
Website