Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de variëteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

Carnaval in Noordoost-Twente wordt op grootste wijze gevierd. Noordoost Twente omvat de vier gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen. Oldenzaal is de carnavalshoofdstad van Noordoost Twente. Het carnaval is op verschillende manieren van grote waarde voor Oldenzaal en Noordoost-Twente. Met een stevig historisch fundament is het diep geworteld in de regio, heeft het een verbindende rol in de regio en is het een evenement dat door generaties wordt gedragen en overgedragen. Het evenement heeft een belangrijke cultuur-historische en sociaal-maatschappelijke betekenis in de regio.


Oldenzaal was in 1954 de eerste Overijsselse plaats met een carnavalsvereniging (De Kadolstermennekes) en een carnavalsoptocht, die al snel tienduizenden bezoekers naar de stad trok. Het Oldenzaalse carnaval inspireerde ook andere Noordoost-Twentse plaatsen om optochten te organiseren. Tegenwoordig wordt in heel Noordoost-Twente uitbundig carnaval gevierd, doen grote aantallen deelnemers uit de hele regio mee aan optochten in alle dorpen en is de carnavalsviering van groot sociaal-maatschappelijk belang voor de hele regio. De Oldenzaalse optocht, waar het allemaal mee begon, is nog altijd de grootste optocht, waaraan de hele regio meedoet. Deze optocht staat niet voor niets bekend als de ‘Grote Twentse Carnavalsoptocht’, een bonte stoet van meer dan 4 kilometer, meer dan 5.000 deelnemers, en jaarlijks 100.000 bezoekers!


Het carnavalsseizoen begint op 11 november, met een serie van gala’s en officiële plechtigheden, een Stadsprins, verenigingsprinsen en andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’. Tijdens de gala-avonden nemen buutreedners lokale gebeurtenissen, personen en de politiek op de hak. Tijdens het jaarlijkse carnaval wordt van vrijdag tot en met dinsdagavond feest gevierd. Iedere plaats heeft daarbij een eigen programma met tradities, feesten, thema’s en optochten.


Carnaval in Noordoost-Twente is meer dan alleen feestvieren. Grote groepen verrichten elk jaar opnieuw maandenlang veel werk voor de organisatie en het bedenken en creëren van thema’s en wagens. Creatieve, technische, organisatorische, handige en andere talenten krijgen de kans zich waar te maken, want alles wordt door vrijwilligers gedaan. Zowel de organisatie van de festiviteiten als de realisatie van het ontwerp en de technische uitvoering van de wagens, het schilderwerk en het ontwerpen en naaien van kostuums. De carnavalsfestiviteiten doen nadrukkelijk een beroep op creatieve verbeeldingskracht (muziek, zang, dans, toneel, handvaardigheid) en hebben zodoende ook een waarde voor creatieve ontwikkeling, lokale en regionale podiumkunsten en amateurkunst. Buutreedners en andere performers bedienen zich doorgaans van het Twents, waarmee het carnaval een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van de streektaal.

Contact

OCV De Kadolstermennekes
Postbus 333
7570 AH Oldenzaal
Overijssel
Nederland
Website