De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het Bloemencorso Zundert is een optocht met reusachtige bloemenpraalwagens. Het corso trekt op de eerste zondag van september door de straten van Zundert en is een competitie wie de mooiste met dahlia's versierde praalwagen kan bouwen. De wagen die door de jury gevraagd wordt te stoppen, is de winnaar. In juni worden de maquettes van de wagens gepresenteerd en start de bouw in grote tenten. In de laatste weken voor het corso worden de dahlia's geoogst en in de laatste week worden ze op de wagens vastgetikt. Dat is een enorme klus, want een corsowagen in Zundert is gemiddeld negentien meter lang en negen meter hoog. De dag na het bloemencorso worden de praalwagens tentoongesteld, met aansluitend een feest. De dag daarna worden de wagens gesloopt. In november is er een fototentoonstelling, in januari wordt het erevaandel uitgereikt aan de buurtschap die gewonnen heeft. De kernwaarden van het corso zijn saamhorigheid, creativiteit en competitie. Kinderen in Zundert krijgen de traditie met de paplepel ingegoten, al van jongs af aan doen zij mee aan het Kindercorso.

Beoefenaars en betrokkenen

Tot het jaar 2000 was de organisatie van het bloemencorso in handen van een gemeentelijk comité. In dat jaar, 64 jaar na het eerste corso, werd een stichting opgericht die de organisatie overnam: Stichting Bloemencorso Zundert. Sinds 2006 sloten zich nog drie nieuwe buurtschappen aan. Nu zijn er in totaal twintig buurtschappen die de wagens bouwen om aan het corso deel te nemen. Elke buurtschap zorgt zelf voor de kweek van de benodigde dahlia's. Zundert heeft ongeveer achtduizend inwoners.

Geschiedenis en ontwikkeling

Het Zundertse corso is in 1936 ontstaan toen een aantal notabelen de Oranjefeesten nieuw leven wilden inblazen. 31 augustus was de verjaardag van koningin Wilhelmina. Op 8 september 1936 trok het eerste bloemencorso door de straten van Zundert en het sloeg meteen aan bij de bevolking. De eerste jaren waren de corso’s nog bescheiden van omvang. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het bloemencorso een belangrijke plaats in het sociale leven in Zundert. Vanaf 1946 waren het geografisch afgebakende buurtgemeenschappen die deelnamen. In de jaren vijftig en zestig trok het bloemencorso al vele duizenden bezoekers van buiten Zundert en werden de wagens steeds kunstzinniger, mooier en groter. De organisatie onderhield goede contacten met de kunstacademie Sint Joost in Breda. De wagens werden echter zo extreem groot, dat de organisatie eind jaren tachtig besloot grenzen te stellen aan de afmetingen van een corsowagen. Vanaf de jaren tachtig werd er steeds meer informatie over het corso en de geschiedenis ervan vastgelegd op papier en film. Sinds 1981 zijn er al zes boeken over het corso verschenen. Daarnaast hebben veel buurtschappen publicaties uitgebracht over hun eigen corsogeschiedenis. Sinds 1996 is er het corsomagazine Corsief dat de recente geschiedenis van het bloemencorso beschrijft.

Borgingsacties

2024- 2026

 • Continueren/uitbreiden van de samenwerking met de gemeente Zundert, kennis overdragen aan en (nieuwe) ambtenaren betrekken bij het Corso.
 • Doelgroepen meer in kaart brengen vanuit onder andere de enquête die gedaan is onder bezoekers van het corso.
 • Doorgaan met lespakketten en lascursussen geven. Hierbij extra aandacht hebben voor veiligheid en gehoorbescherming.
 • De Dahlia Gids verder verspreiden onder ontwerpers om kennis over de corsodahlia meer bekend te maken.
 • Ruimte zoeken voor de Corso-Expo en de expo vervolgens inrichten. Een mogelijkheid is het nieuwe cultuurcentrum van Zundert. Het doel is om het bloemencorso het hele jaar door zichtbaar te maken.
 • Onderzoeken of in een groene zone bij een bouwproject een puzzeltocht te maken is met QR-codes over het corso. Hier ook een link leggen met de bezoekers/toeristen die voor Vincent van Gogh naar Zundert komen.
 • Het bestuur hervormen/nadenken over de organisatie zodat de taken in het bestuur behapbaar blijven en ook nieuwe bestuurders zich willen inschrijven.
 • Het kindercorso blijven organiseren.
 • Zoeken naar kostenbesparende maatregelen en nieuwe inkomstenbronnen.
 • Campagne Corso Schoon blijven voortzetten om te werken aan een toekomstbestendig en duurzaam evenement. In dit kader wordt er ook een pilot gedraaid in het gebruik van recyclebare bekers. 

2020 -2023

 • De stichting is zeer actief op social media, vooral Facebook werkt goed om te laten zien wat er achter de schermen van het corso gebeurt. Via Facebook korte dagboekposts.
 • Het lespakkket wordt sinds 2012 gebruikt op alle (7) basisscholen in de corsodorpen in de periode tussen het grote en het Kindercorso.
 • De buurtschappen blijven lascursussen, plakcursussen en andere bouwcursussen organiseren.
 • Stichting Bloemencorso Zundert onderzoekt mogelijkheden voor een Corso Experience om in een doorlopende tentoonstelling het corso het gehele jaar door zichtbaar te maken voor geïnteresseerden. Zo wordt het corso beter zichtbaar in het dorp, ook buiten het seizoen.
 • Deel blijven nemen aan de Corsokoepel en het corsocongres.
 • De jaarlijkse banenmarkt blijven organiseren om mensen voor te lichten en te enthousiasmeren om zich bestuurlijk en organisatorisch in te zetten, Ook middels de interne nieuwsbrief van de stichting worden openstaande vacatures gemeld.
 • Het Kindercorso blijven organiseren.
 • Er is een commissie veiligheid ingesteld, die twee keer per seizoen alle bouwlocaties bezoekt. Elk jaar is er een brandoefening. De veiligheid van bezoekers en deelnemers tijdens het evenement valt onder de portefeuillehouder operationele diensten, die heeft goed contact met gemeente, brandweer en politie.
 • Er is een traject gestart met de gemeente om alle 19 bouwplaatsen in de gemeente officieel te bestemmen. Dat loopt.
 • Jaarlijks wordt er met een campagne met affiches in de bouwtenten bekendheid gegeven aan het NIX18-beleid.

2016-2019

 • Het lespakket wordt sinds 2012 gebruikt op alle (7) basisscholen in de corsodorpen in de periode tussen het grote en het Kindercorso. 
 • Het Kindercorso blijven organiseren.
 • Mede-oprichten van de Corsokoepel, het samenwerkingsverband van de corso's in Nederland.
 • Deelnemen aan het jaarlijkse Corsocongres van de Corsokoepel.
 • Aandacht geven aan 'interne' promotie van het werk van de stichting bloemencorso, om te laten zien wat het werk voor de organiserende stichting inhoudt.
 • Bij de werving van vrijwilligers worden taken specifiek benoemd, zodat vrijwilligers met specifieke ervaring en kennis kunnen worden gezocht en gemakkelijker geworven.
 • De stichting organiseert een banenmarkt waar de stichting en commissies zich presenteren.
 • Beter inzicht geven in wat de stichting doet, door het maken van promotiefilmpjes.
 • Mogelijkheden voor een eigen 'honk' onderzoeken waar het corso jaarrond zichtbaar gemaakt kan worden, en dat bijdraagt aan het saamhorigheidsgevoel van de vrijwilligers die actief zijn bij de organisatie van het evenement, net zoals de bouwers dat hebben bij hun buurtschap.

2012-2015

 • De stichting is zeer actief op social media, vooral Facebook werkt goed om te laten zien wat er achter de schermen van het corso gebeurt. Via Facebook korte dagboekposts. 
 • Het Kindercorso is een groot succes, er doen honderden wagentjes mee. De Corsoacademie was in 2005-2006, 2009-2010 en in 2012-2013 en bestaat uit twintig avonden, drie werkzaterdagen en een avond rollenspel voor de maquettepresentatie. De laatste keer deden ook deelnemers van het Corso Loenhout uit België mee.
 • Er is een commissie veiligheid ingesteld, die twee keer per seizoen alle bouwlocaties bezoekt. Elk jaar is er een brandoefening.
 • Veel buurtschappen organiseren lascursussen en workshops voor bouwers, en kinderactiviteiten later in het seizoen. 
 • De veiligheid van bezoekers en deelnemers tijdens het evenement valt onder de portefeuillehouder operationele diensten,die heeft goed contact met gemeente, brandweer en politie.
 • Er is een traject gestart met de gemeente om alle 19 bouwplaatsen in de gemeente officieel te bestemmen.

Contact

Stichting Bloemencorso Zundert
Postbus 250
4880 AG
Zundert
Nederland
Website