Beschrijving

Het Bloemencorso Zundert is een optocht met reusachtige bloemenpraalwagens. Het corso trekt op de eerste zondag van september door de straten van Zundert en is een competitie wie de mooiste met dahlia's versierde praalwagen kan bouwen. De wagen die door de jury gevraagd wordt te stoppen, is de winnaar. In juni worden de maquettes van de wagens gepresenteerd en start de bouw in grote tenten. In de laatste weken voor het corso worden de dahlia's geoogst en in de laatste week worden ze op de wagens vastgetikt. Dat is een enorme klus, want een corsowagen in Zundert is gemiddeld negentien meter lang en negen meter hoog. De dag na het bloemencorso worden de praalwagens tentoongesteld, met aansluitend een feest. De dag daarna worden de wagens gesloopt. In november is er een fototentoonstelling, in januari wordt het erevaandel uitgereikt aan de buurtschap die gewonnen heeft. De kernwaarden van het corso zijn saamhorigheid, creativiteit en competitie. Kinderen in Zundert krijgen de traditie met de paplepel ingegoten, al van jongs af aan doen zij mee aan het Kindercorso.

Beoefenaars en betrokkenen

Tot het jaar 2000 was de organisatie van het bloemencorso in handen van een gemeentelijk comité. In dat jaar, 64 jaar na het eerste corso, werd een stichting opgericht die de organisatie overnam: Stichting Bloemencorso Zundert. Sinds 2006 sloten zich nog drie nieuwe buurtschappen aan. Nu zijn er in totaal twintig buurtschappen die de wagens bouwen om aan het corso deel te nemen. Elke buurtschap zorgt zelf voor de kweek van de benodigde dahlia's. Zundert heeft ongeveer achtduizend inwoners.

Geschiedenis en ontwikkeling

Het Zundertse corso is in 1936 ontstaan toen een aantal notabelen de Oranjefeesten nieuw leven wilden inblazen. 31 augustus was de verjaardag van koningin Wilhelmina. Op 8 september 1936 trok het eerste bloemencorso door de straten van Zundert en het sloeg meteen aan bij de bevolking. De eerste jaren waren de corso’s nog bescheiden van omvang. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het bloemencorso een belangrijke plaats in het sociale leven in Zundert. Vanaf 1946 waren het geografisch afgebakende buurtgemeenschappen die deelnamen. In de jaren vijftig en zestig trok het bloemencorso al vele duizenden bezoekers van buiten Zundert en werden de wagens steeds kunstzinniger, mooier en groter. De organisatie onderhield goede contacten met de kunstacademie Sint Joost in Breda. De wagens werden echter zo extreem groot, dat de organisatie eind jaren tachtig besloot grenzen te stellen aan de afmetingen van een corsowagen. Vanaf de jaren tachtig werd er steeds meer informatie over het corso en de geschiedenis ervan vastgelegd op papier en film. Sinds 1981 zijn er al zes boeken over het corso verschenen. Daarnaast hebben veel buurtschappen publicaties uitgebracht over hun eigen corsogeschiedenis. Sinds 1996 is er het corsomagazine Corsief dat de recente geschiedenis van het bloemencorso beschrijft.

Borgingsacties

Voor de borging van de toekomst van Bloemencorso Zundert worden de volgende acties ondernomen:

- De stichting organiseert een banenmarkt waar de stichting en de commissies zich presenteren; 

- de stichting maakt promotiefilmpjes, om beter inzicht te geven in wat de stichting doet;

- er is een lespakket voor basisscholen ontwikkenld, genaamd: Corziezo;

- door de twintig deelnemende buurtschappen worden educatieve activiteiten georganiseerd.

Contact

Stichting Bloemencorso Zundert
Postbus 250
4880 AG Zundert
Nederland
Website