De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

In Grou wordt geen Sinterklaasfeest gevierd, hier viert men op 21 februari Sint Piter. Voor buitenstaanders lijkt het op Sinterklaas, maar Sint Piter heeft een andere oorsprong.

Op de zaterdag voor 21 februari komt Sint Piter aan met de boot aan in Grou. Hij draagt een witte mantel en rijdt op een (zwart) Fries paard. Sint Piter wordt ontvangen door de burgemeester en toegezongen. Daarna gaat Sint Piter in optocht door het dorp, met de burgemeester, vertegenwoordigers van comités en schoolkinderen. Sint Piter bezoekt in Grou scholen, het kinderdagverblijf, het verzorgingscentrum, een kinderinstuif, een instuif voor Grousters en oud-Grousters en zieke kinderen. Sinds 1951 wordt er elk jaar een Sint Pitersprookje opgevoerd. Het sprookje is één van de pijlers van het huidige feest en is in het Fries. Bij het feest horen ook Friestalige Sint Piterliedjes.

Enkele weken voor de aankomst van Sint Piter organiseert het Sint Piterfrouljuskomitee (Sint Pitervrouwencomité) een Sint Piterbeurs. Dit is het begin van de acties van de Grouster middenstand. Deze beurs brengt ieder jaar een groot bedrag op dat ten goede aan het sprookje en het uitgeven van boeken en Sint Piterspelletjes voor de kinderen.

Tijdens de beurs is Swarte Pyt aanwezig om schoentjes en laarsjes van kleine kinderen in ontvangst te nemen. De schoentjes en laarsjes met een cadeautje kunnen later worden gezocht in een van de etalages van de winkels in Grou.

Op 21 februari wordt aan het einde van de middag in het centrum van het dorp afscheid genomen van Sint Piter en Swarte Pyt.

In 2016 zijn er bij de intocht van Sint Piter demonstraties geweest van de actiegroep ‘Kick out Zwarte Piet’. Hierna heeft het organiserende comité intensief gesproken met zowel de inwoners van Grou als met de gemeente Leeuwarden.

Men sluit de ogen zeker niet voor de landelijke discussie over zwarte piet. In Grou wordt de figuur van Swarte Pyt door de inwoners niet als racistisch of problematisch ervaren. Men is zich er wel van bewust dat er mensen zijn die daar anders over denken. ‘Het Sint Piterfeest is de afgelopen honderd jaar altijd met haar tijd meegegaan, het is dan ook een dynamische traditie met ruimte voor dialoog en eventueel aanpassing als de samenleving daarom vraagt’ schrijft men in het erfgoedzorgplan.

Beoefenaars en betrokkenen

Het Sint Piterfeest wordt geleid door het Sint Piterkomitee. Daarnaast zijn er diverse comitées, zoals het lyts komitee (klein comité), draaiboekkomitee, lyts-lyts komitee (klein-klein comité), de sprookjesploeg. En dan zijn er de uitvoerenden: Sint Piter en Swarte Pyt en de inwoners van Grou.

Geschiedenis en ontwikkeling

Sint Piterfeest is een voorjaarsfeest. Het werd op diverse plaatsen gevierd, vaak gepaard met vruchtbaarheidsrituelen en vreugdevuren. Overal verdween het Sint Piterfeest in de loop der jaren, maar in Grou bleef het bestaan, zij het in een andere vorm dan nu. In 1903 werd de Sint Piterfiguur geïntroduceerd, bedacht door een kleuterjuf van Brabantse komaf. Sinds 1973 komt Sint Piter aan op de zaterdag voor 21 februari. Bijzonder aan het Sint Piterfeest is het uitzwaaien op 21 februari als hij aan het einde van de middag per boot naar Spanje vertrekt, uitgezwaaid door kinderen en volwassenen.

Contact

Sint Piterfeest in Grou
Postbus
9001 AA Grou
Friesland
Nederland
Website