De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Holi Phagwa is een feestdag op de eerste dag na de volle maan van de Hindoe maand Chaitre waarop Hindoes het nieuwe jaar inluiden. Tijdens het feest wenst men elkaar daarom ‘Subh Holi’, gelukkig nieuwjaar. Eén dag voor de viering van Holi wordt de Holika, een brandstapel, gereed gemaakt, de pandit (priester) bepaalt op welk uur dat precies gebeurt. Deelnemers aan het feest dansen en zingen chautaal (traditionele zang). Tijdens het Holifeest werpen de mensen elkaar bontgekleurd poeder toe, waarmee ze elkaar bepoederen. Omdat iedereen gekleurd is door het poeder verdwijnen de verschillen tussen religie of afkomst. Maatschappelijke grenzen tussen sociale lagen, jong en oud, rijk of arm, vallen weg. Deze ene dag zijn alle mensen gelijk. Culturele rijkdom, vreugde, wederzijds respect en tolerantie maken het Holifeest voor de deelnemers elk jaar onvergetelijk.

Holi is een verzamelnaam voor een aantal activiteiten:

 • Vasant Panchemie, het culturele startsein. In Nederland wordt door een djadmaan een Rearh-plant gekocht. De djadmaan committeert zich om 40 dagen lang voor het plantje te zorgen en het plantje mee te nemen naar de Holika Dahan. Gedurende deze periode leeft de djadmaan vegetarisch, uit respect voor mens, natuur en dier.
 • Holika Dahan: Dit is de dag dat een hooistapel in brand wordt gestoken, als teken dat het goede het kwade overwint. Hindoestanen en sympathisanten van Holi komen bijeen om de inzegening volgens de Hindoegeschriften te vieren.
 • Dhoer Urawe: De as van de hooistapel wordt de dag na een inzegening door een pandit omhoog gegooid waarna het Holifeest beginnen.
 • Holifeest (Holi Phagwa) en Holi-optocht: Het feest wordt voorafgegaan door een praalwagen met muziek en een lange stoet met mensen die Holi vieren.
 • Bhurwa Mangar: Rituelen en gebruiken die van belang zijn bij Holi worden bewust met elkaar besproken evenals wat er volgend jaar gedaan kan worden.
 • Chautraal, elk onderdeel wordt gekenmerkt door muziek, dans en zang.

Beoefenaars en betrokkenen

De voordracht is gedaan door de stichting APNA die hierbij samenwerkt met andere organisaties door heel Nederland. Holi wordt op de verschillende locaties door circa 250.00 deelnemers/bezoekers van verschillende nationaliteiten gevierd. Daarbij spelen de Pandits, Hindoestaanse ‘priesters’, een belangrijke rol.

Geschiedenis en ontwikkeling

Vanuit India is Holi in 1873 naar Suriname gekomen waarna het ongeveer 60 jaar geleden met de eerste Hindoestanen die vanuit Suriname naar Nederland zijn gekomen meegereisd is. In de afgelopen 60 jaar is er veel veranderd met betrekking tot de manier waarop Holi in Nederland gevierd wordt. Niet alleen het aantal beoefenaars is vergroot, maar ook de zichtbaarheid in het publieke domein is vergroot. In sommige Nederlandse gemeentes is het inmiddels onderdeel van culturele stedelijke programma’s waarbij alle bevolkingsgroepen in Nederland mee doen met het vieren van Holi.
De boodschap van Holi, gelijkheid, is in de afgelopen jaren niet veranderd, wel de maatschappelijke dialoog over Holi. De dialoog is wel aan het veranderen, richting cultuur- en sfeeruiting hiermee wordt de verbinding gelegd met verschillende nationaliteiten die samen komen om Holi te vieren.

Borgingsacties

2021-2024

 • Contact opnemen met commerciële organisaties om het belang en de essentie van Holi aan te geven en daar waar nodig dialoog te voeren over een incorrecte wijze van het gebruik van de onderdelen van Holi.
 • Bij de educatie aan jongeren aandacht besteden aan welke stappen er genomen moeten worden om Holi te vieren, omdat Holi geen willekeurige volgorde heeft. 
 • In gesprek gaan en blijven met gemeenteambtenaren, wethouders en veiligheidsregio’s over het belang van Holi.
 • De dialoog met scholen en scholengemeenschappen aangaan over de actualisatie van bestaande lesprogramma's.
 • Het lesmaterieel aanvullen met de laatste beeld en geluidopnames waarbij waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van social media platformen op scholen.
 • Door middel van het geven van interviews in lokale media de universele waarden van Holi toelichten, omdat Holi vaak gezien wordt als alleen maar voor de Hindoestanen
 • Debatten en educatie over Holi organiseren waarbij informatie over het belang van Holi als Hindoestaanse Hoogtijdag wordt gegeven.

Contact

APNA
Rotterdam