Educatie

Jong geleerd is oud gedaan.

Veel tradities zijn een vast terugkerend onderdeel van de kalender. Heel veel mensen vieren het Zomercarnaval in Rotterdam of maken en eten graag een Groninger eierbal maar weten weinig tot niets van de herkomst van deze tradities. Door middel van lesmateriaal zoals lesbrieven, leskisten of workshops kunnen nieuwe generaties leren over de betekenis van een traditie, waar hij vandaan komt en hoe hij zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft.

Brabants worstenbroodje opleiding

Voor sommige ambachten is een opleiding. Worstenbroodjes bakken is onderdeel van de bakkersopleiding.

Vendelzwaaien jeugd

Jong geleerd is oud gedaan.

Daarnaast zijn educatieve projecten ook een hele goede manier om jongeren op een praktische manier in aanraking te laten komen met immaterieel erfgoed. Door ze zelf te laten ervaren hoe het voelt om papier te scheppen of een midwinterhoorn te bouwen krijgen ze de kans te ontdekken wat immaterieel erfgoed voor hen betekent. Om van je lesmateriaal een succes te maken is het heel belangrijk om in te spelen op de behoefte van je doelgroep. Zorg er daarom voor dat je het lesmateriaal aanpast aan de groep waarvoor hij bestemd is. De onderbouw van een basisschool moet je immers anders benaderen dan de bovenbouw of jong volwassenen.

 

Lesbrieven

Door middel van het samenstellen van een lesbrief kun je op scholen je traditie onder de aandacht van de leerlingen brengen. In de lesbrief kun je aandacht besteden aan het hoe en waarom van je traditie maar ook aan de herkomst en wat de traditie voor de beoefenaars betekent. Je kunt hierbij inspelen op het bestaande lesprogramma van een school waardoor het voor een leerkracht eenvoudig is om hem in te passen.

Zorg er bij een lesbrief voor dat je de leerlingen doormiddel van korte opdrachten actief bij de lesstof betrekt. Omdat lesgeven een vak is kan het raadzaam zijn een of meerdere leerkrachten uit je omgeving te betrekken bij het samenstellen van de lesbrief. Zij kennen als geen ander de leerlingen en de behoeften die bij hen leven. Daarnaast kunnen zij er voor zorgen dat de lesbrief ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. De meeste scholen hebben namelijk een overvol programma en zitten niet altijd te wachten op een initiatief van buiten. 

Lesbrief kindercultuur afbeelding

Het is tegenwoordig gelukkig niet meer altijd nodig om je lesbrief, voor veel geld, te drukken bij een professioneel drukker. Als gevolg van de digitalisering kan het plaatsen van de lesbrief op je website voldoende zijn. Het is wel van groot belang dat hij daar goed te vinden en te downloaden is. Let er tenslotte bij het samenstellen van de lesbrief op dat heel veel kennis over je traditie voor jezelf van zelfsprekend is maar voor een buitenstaander nieuw is.

Lees hier meer over het maken van een lesbrief.

Hiernaast vinnd je voorbeelden van lesbrieven die het Kenniscentrum gemaakt heeft. Kijk ook op onze pagina Onderwijs voor voorbeelden van lesbrieven over specifieke vormen van immaterieel erfgoed. Ze zijn gratis te downloaden.

Leskisten

Een andere goede manier om kinderen actief een traditie of ambacht te laten ervaren is een leskist. Zorg er bij een leskist voor dat alles wat voor een les nodig in de kist aanwezig is zodat de les soepel kan verlopen. De leerkracht, die de les begeleid, wordt dan niet geconfronteerd met ontbrekende onderdelen die de les kunnen verstoren. Hierbij kun je denken aan de benodigde gereedschappen en materialen maar ook aan de instructie en informatie over het ontstaan van de traditie en haar geschiedenis.

Je kunt ervoor kiezen om de leskist zelfstandig langs scholen te laten gaan waarbij de leerkrachten de les begeleiden maar je kunt er ook voor kiezen om als gemeenschap met de kist langs scholen te gaan. Je kunt dan zelf of samen met de leerkracht de les te verzorgen. Houdt er bij de laatste variant rekening mee dat daarvoor wel enige didactische ervaring vereist is. Als de kist zelfstandig gaat reizen moet je ervoor voor zorgen dat het instructiemateriaal volledig is omdat een leerkracht voor een succesvolle les van dit materiaal afhankelijk is.

Workshop stipwerk Margriet Winter Fair
Workshops

Met name ambachten zijn uiterst geschikt om als workshop aan te bieden. Zelf iets met je handen maken is voor veel mensen een bevredigende bezigheid en door een workshop te organiseren breng je de deelnemers ook nog eens in contact met je traditie. Gebruik de workshop dan ook om de oorsprong en geschiedenis van traditie met de deelnemers te delen. Door  de deelnemers zelf te laten ervaren hoe het voelt om iets te maken ontstaat ook respect voor de kennis en kunde die aanwezig is bij de traditiedragers. Een, laagdrempelige, workshop kan in individuele gevallen ook leiden tot nieuwe beoefenaars van je traditie.

Workshop angisa binden Rotterdam 2015

Zorg ervoor dat de deelnemers na afloop hun werkstuk mee naar huis kunnen nemen. Ze hebben dan een blijvende herinnering aan hun kennismaking me je traditie.

 

Alle rechten voorbehouden