Tweede serie AmbachtenLabs in het Nederlands Openluchtmuseum gepresenteerd

woensdag 13 maart jl vond de presentatie plaats van drie AmbachtenLabs

13 maart opening Leo.jpg

Op woensdag 13 maart jongsleden vond de tweede presentatie van het AmbachtenLab plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De Labs Papierscheppen, Papierknipkunst en Fries Houtsnijwerk presenteerden de resultaten van hun werkzaamheden van de afgelopen maanden. De tentoonstelling is nog tot en met zondag 24 maart te bezoeken in het Entreegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum.

In het AmbachtenLab Papierscheppen heeft Leo Hoegen (De Papierderij, Utrecht) de afgelopen maanden samengewerkt met Sabine Zwikker (beeldhouwer/ontwerper, Zutphen). Zij hebben aan de hand van verschillende Nederlandse landschapstypes verschillende soorten papier gemaakt die door hun textuur, kleur en materialiteit aan het landschap refereren waar zij het materiaal oorspronkelijk geoogst hebben. In de tentoonstelling worden de resultaten van vier landschappen getoond.

Ambachtsman Henk Kapitein (Urk) heeft in het AmbachtenLab Papierknipkunst met Melissa van Limburg (studente ROC Rijn IJssel, Arnhem) Marieke Meijer (vormgeefster/illustratrice, Arnhem) en Rinke Nijburg (beeldend kunstenaar, Arnhem) samengewerkt. Gezamenlijk hebben zij de mogelijkheden van papierknipkunst onderzocht. Dat heeft geresulteerd in boeiend palet aan nieuwe inzichten. Zowel voor de Knipkunstenaar als voor de deelnemers aan dit Lab. In de tentoonstelling is zelfs een Canon van de Papierknipkunst te zien

Op zijn beurt heeft Erno Korpershoek (Atelier Het Snijpunt, De Knipe) in het AmbachtenLab Fries Houtsnijwerk samengewerkt met Mieke van den Hout (textiel vormgeefster, Arnhem) en E. Pietersen (beeldend kunstenaar, Arnhem). Daarin werden de mogelijkheden en toepassingen van het Fries Houtsnijwerk behoorlijk opgerekt. Het Fries Houtsnijwerk is van oorsprong een fijnzinnig en daardoor arbeidsintensief ambacht. Het ambacht kenmerkt zich door zich herhalende decoratief uitgestoken geometrische patronen, vaak uitgevoerd in de zachtere houtsoorten als bijvoorbeeld lindenhout. Mieke van den Hout en E. Pietersen grepen juist dat gegeven aan om het ambacht vanuit een andere invalshoek te benaderen. De verrassende resultaten zijn te zen in de tentoonstelling.

Deze drie AmbachtenLabs vonden de afgelopen drie maanden plaats in het Nederlands Openluchtmuseum, maar waren niet zichtbaar voor museumbezoekers of publiek. Het idee concept van het AmbachtenLab vraagt er om het onderzoek en werkproces in alle rust te laten plaatsvinden. Maar omdat zo’n werkproces wel interessant is en we iedereen toch een kijkje in de keuken willen gunnen, is er wekelijks een filmverslag gemaakt. Deze verslagen zijn hier op de website te vinden op de respectievelijke pagina’s van de Labs

Wat doet het AmbachtenLab?

Het brengt ambachtslieden, studenten uit het vakonderwijs, ontwerpers en productieplatforms met elkaar in contact, om tot een kruisbestuiving te komen. Het Lab wil de verschillende schakels van het productieproces bijeen brengen, om met elkaar in een werkperiode van 5 tot 8 weken door kennisuitwisselingen innovatieve ideeën te ontwikkelen en uit te werken.

Doel van het AmbachtenLab

Het doel van het Lab is onderzoeken van de duurzame ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende ambachten. Uitgangspunten hierbij zijn het behoud en overdracht van de technische vaardigheden en materiaalkennis. Behoud en overdracht van de traditionele kennis vormen tevens een van de pijlers van het 2003 UNESCO Verdrag.

Vorm en duur van het AmbachtenLab

De werkvorm voor het AmbachtenLab is een kleinschalig workshop-denktank-model. De Labs bestaan uit 5 tot 8 wekelijkse ontmoetingen. Elk Lab heeft drie tot vijf deelnemers, inclusief een ambachtsman of –vrouw. Elke deelnemer vertrekt vanuit uit zijn of haar kennis en kunde. De primaire inzet is door nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren, uitwisseling, kennisoverdracht, experiment en onderzoek van en naar ambachtelijke productiemethoden te stimuleren.

De eerste ontmoeting, de onderlinge kennismaking vindt elke keer plaats in het Nederlands Openluchtmuseum. Daarna zullen de deelnemers samen een locatie kiezen waar zij het beste uit de voeten kunnen: dat kan wisselend bij de Ambachtspersoon in de werkplaats, bij de ontwerper, bij een deelnemende opleiding of elders zijn.

Deelnemers aan het AmbachtenLab

Vertrekpunt voor elk Lab zijn ambachtsmensen die werken aan de borging van hun ambacht. Per Lab wordt voor één ambacht gewerkt aan een specifiek aspect van toekomst geven. Afhankelijk van de vraag van de ambachtsman of –vrouw worden er passende partners gezocht, er is minimaal altijd een leerling van een vakopleiding en een innovator of vormgever bij. Deze driehoek vormt de basis van het AmbachtenLab-model.

De eerste vier AmbachtenLabs

De eerste twee AmbachtenLabs zijn in september 2018 gestart. Leo Hoegen (papierschepper van De Papierderij, Utrecht) en Rien Stuijts (De Stoelenmatter, Zundert) namen deze Labs voor hun rekening. Leo werkte samen met Sabine Zwikker. Rien werkte samen met Kees Heurkens (studio Yksi, Eindhoven), Marrigje van der Dragt (stoelenmatter in opleiding) en Maarten Strang (ontwerper, Arnhem).

De tweede serie Labs liep van november 2018 t/m februari 2019. Ambachtsman Henk Kapitein (Urk) heeft in het AmbachtenLab Papierknipkunst met Melissa van Limburg (studente ROC Rijn-IJssel, Arnhem), Marieke Meijer (vormgeefster/illustratrice, Arnhem) en Rinke Nijburg (beeldend kunstenaar, Arnhem) samengewerkt.

Erno Korpershoek (Atelier Het Snijpunt, De Knipe) heeft in het AmbachtenLab Fries Houtsnijwerk samengewerkt met Mieke van den Hout (textiel vormgeefster, Arnhem) en E. Pietersen (beeldend kunstenaar, Arnhem).

 

Op de hoogte blijven?

Als je op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen van de AmbachtenLabs, stuur dan een mail naar erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl, onder vermelding van 'AmbachtenLab' en je naam en organisatie of ambacht. We zetten je dan op de verzendlijst. 

Alle rechten voorbehouden