De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het bloemencorso in Vollenhove is een culturele festiviteit die gekoppeld is aan de ‘Venose’ corsofeestweek. Die vindt jaarlijks plaats in de week voor de laatste zaterdag van augustus, met als hoogtepunt op die zaterdag het corso. Tijdens de feestweek vindt de verkiezing van de dahliakoningin en de dahliaprinses plaats. Elke deelnemende groep kiest zijn eigen thema en uitwerking daarvan. De wagens mogen naast dahlia’s andere materialen bevatten, zoals riet, koolbladeren, zand, plastic of verf.

In het Bloemencorso Vollenhove worden veel verhalen, mythen en sagen uitgebeeld op de wagens. Ook is er veel aandacht voor figuratie, voor toneel, licht, geluid en beweging. De wagens hebben zelfrijdende onderstellen en de opbouw heeft vaak veel bewegende onderdelen. De corsozaterdag start in de ochtend met het Kindercorso. In de middag en avond worden de grote corsowagens gepresenteerd aan het publiek. Het geheel wordt opgeluisterd door muziekkorpsen en fanfares uit binnen- en buitenland, met in de middag een taptoe. Het competitie-element is sterk, iedereen doet zijn uiterste best om de winnende wagen te maken. Maar bij het afsluitende wagenbouwersfeest op zondag is eigenlijk iedereen een winnaar. Het sociale aspect is van grote betekenis.

Beoefenaars en betrokkenen

De organiserende Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken heeft ongeveer 5.500 leden. De basisschoolleerlingen worden bij het corso betrokken: zij maken wagens voor het Kindercorso. Voor de oudere jeugd worden lascursussen georganiseerd, want voor het bouwen van een solide wagen is deze techniek onmisbaar. Ondersteuning wordt geboden door de Vollenhoofse Ondernemersclub, de Belangenvereniging Vollenhove-Stadt en vele andere organisaties.

Geschiedenis en ontwikkeling

Op 3 maart 1905 richtte een aantal inwoners de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken op. Een niet onbelangrijk doel van de vereniging was het inperken van de uitspattingen op de jaarlijkse kermis. De Vereniging wilde een beschaafd volksfeest. Voorgesteld werd de kermis in beperkte vorm en rond de verjaardag van koningin Wilhelmina, op 31 augustus, te concentreren. Het gemeentebestuur was het met de plannen eens en legde de organisatie in handen van de Vereniging. In hetzelfde jaar werd er in Vollenhove ook een fanfare opgericht. Op het volksfeest was er onder andere een optocht van versierde wagens, getrokken door paarden. Amateurtoneelspelers voerden een stuk op en de fanfare zorgde voor een vrolijke omlijsting.

Tot aan de jaren vijftig stonden de jaarlijkse volksfeesten vooral in het teken van volksspelen en groots opgezette historische drama’s. In de jaren vijftig werd het corso het belangrijker. Eerder ging het vooral om boerenwagens met allegorische voorstellingen, maar vanaf de jaren zestig kwamen de bloemenwagens op. In 1961 werd er een jury aangesteld voor het aanwijzen van een winnaar van de optocht. De parade trok steeds meer toeschouwers. In 1970 trok de stoet voor het eerst over een gesloten circuit door de binnenstad in een aantal rondgangen. In de jaren zeventig zakte het aantal deelnemende wagens tot tien. In de jaren tachtig werden de praalwagens groter en groter. In 1990 werd de basis gelegd voor de huidige organisatie van het corso. Er werden draaiboeken opgesteld en de hele feestweek in Vollenhove werd in detail uitgewerkt. Maar met ‘hét feest’ bedoelt men in Vollenhove nog altijd het corso.

Borgingsacties

2016-2017

  • Starten met het aanleggen van een digitaal archief. Daartoe vrijwilligers aantrekken die bekend zijn met het digitaliseren van archieven. 
  • De technische commissie uitbreiden om de keurmeester te ondersteunen. De wagens zullen op meerdere moment gekeurd gaan worden. 
  • Fondsen werven om de kosten van de nieuwe verzekering te dekken.
  • Wagenbouwersgroepen ondersteuning bieden wanneer zij moeten uitwijken naar een nieuwe bouwplek. Hierover tevens het gesprek gaande houden met de gemeente. 

2013-2015

  • In overleg met de wagenbouwgroepen om samen te werken aan meer participatie in het evenement.
  • De 'best practices' en jeugbeleid van de wagenbouwgroepen inventariseren en delen met zoveel mogelijk andere wagenbouwgroepen. 
  • Samenwerking opzoeken met andere corso's in de regio en andere mogelijk geïnteresseerden. 
  • Social media intensiveren en op zoek naar manieren om jongeren te bereiken. 

Contact

Vollenhoofse Vereniging voor Volksvermaken
Postbus 48
8325 ZG Vollenhove
Overijssel
Website