De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het bloemencorso is een parade van veertien grote, met dahlia’s versierde wagens, die op de tweede zondag van september door de straten van Valkenswaard trekt. De wagens zijn vormgegeven rond een jaarlijks wisselend thema. De optocht wordt opgeluisterd door harmonieën, fanfares en straattheatergroepen. Daarnaast zijn er verschillende soorten vermaak voor jong en oud, zodat het een echt dagje uit is.

Het corsojaar start op de eerste zaterdag van november, als het jaarthema bekend wordt gemaakt aan de ontwerpers. Met Hemelvaart krijgen de inwoners van Valkenswaard de maquettes te zien. De wagens worden gemaakt in bouwtenten, die precies honderd dagen voor het corso worden opgebouwd.

Op de corsodag vertrekt het corso om 14.00 uur vanaf de markt en rijdt het tweemaal door de straten van Valkenswaard. De hele dag zijn er bij het jaarthema passende activiteiten. Als de parade is afgelopen, start de Dahlia After Party, om gezellig met elkaar na te kletsen en te feesten. Op maandag is het ‘Zwaantjesdag’, het wagenbouwersfeest. De bouwers zijn ook verantwoordelijk voor het afbreken van de wagens.

Beoefenaars en betrokkenen

Het Bloemencorso Valkenswaard wordt georganiseerd door de Stichting Bloemencorso Valkenswaard. De wagens worden gebouwd door leden van veertien buurtschappen. Het samen bouwen versterkt de sociale cohesie en het bindt mensen. Om de jeugd te blijven interesseren, bezoeken veel scholen tijdens de bouwperiode de tenten van de buurtschappen en er zijn speciale lesprogramma’s over het corso. Gemiddeld komen er zo’n 30.000 mensen naar de dahliaparade kijken.

Geschiedenis en ontwikkeling

Het Bloemencorso Valkenswaard ontstond in september 1944, om te vieren dat Valkenswaard bevrijd was. Kinderen reden op met bloemen versierde fietsen door de straten. Vanaf 1953 werd het een echt bloemencorso met versierde wagens, al waren die klein en eenvormig. In de jaren zestig ontstonden de corsobuurtschappen. Het corso professionaliseerde en groeide, zo gingen er nu ook muziekkorpsen deelnemen aan het corso en kwam er een stichting die zich ging bezighouden met de kweek van de dahlia’s op een speciaal daarvoor aangewezen veld. Ter vergelijking: in de jaren zestig werden er in het hele corso 150.000 dahlia’s gebruikt, tegenwoordig wordt ditzelfde aantal op één kleine wagen geprikt. In het totale corso worden vandaag de dag bijna drie miljoen bloemen verwerkt. De wagens werden niet alleen groter maar ook complexer, met steeds meer bewegende delen. In 1994 werd besloten om het corso jaarlijks een thema te geven dat de praalwagens moesten uitbeelden en theater en figuratie op en om de wagens heen werden steeds belangrijker. Ook de randprogrammering, zoals de braderie en optredens, stond in het teken van het thema.

Borgingsacties

2021-2023

 • Stichting Corso Valkenswaard heeft sinds oktober 2018 een nieuwe voorzitter.
 • Structurele plaats en begeleiding organiseren vanuit vrijwilligerswerk voor stagiaires.
 • De komende 2 jaar optimaliseren van het gebruik van digitale systemen. Aandachtspunt is het digitaliseren van alle documentatie rondom Corso en het opzetten van een digitaal archief via bijvoorbeeld Sharepoint. Maar ook het juiste gebruik van dit digitale systeem en openstelling voor gebruikers is een aandachtspunt.
 • Nieuwe vrijwilligers zoeken d.m.v. publiciteit en gezamenlijke acties vanuit buurtschappen. Nog meer mensen persoonlijk benaderen.
 • Keuze maken tussen integreren Jeugd in het Corso of in een apart jeugdcorso.
 • Wet- en regelgeving verandert, periode van verlengen van de locatievergunningen komt er weer aan. De behoefte aan scholing is groot. Vergunningen organiseren in overleg met gemeente.
 • Stimuleren en behouden bouwlocaties in de wijk. De bouwlocaties, en toewijzing van bouwlocaties begeleiden in de wijken.
 • Overleg met provincie en gemeente over mogelijkheden subsidiëring.

2016-2020

 • Participatie bij vrijwilligersinitiatieven.
 • Vrijwilligers blijven werven via campagnes op social media en via diverse netwerken.
 • Deelnemen aan ten minste twee bijeenkomsten die het Kenniscentrum organiseert.
 • Proactieve samenwerking met de Gemeente Valkenswaard, waarbij er gekeken wordt naar wet- en regelgeving en veiligheidsaspecten.
 • Proactief met elkaar meedenken en zoeken naar structurele oplossingen, waarvan verslag gelegd wordt.
 • Intensivering van de samenwerking met cultuurcoaches en het Valkenswaardse onderwijs.
 • Bieden van stageplaatsen aan middelbare scholieren en mbo-studenten in de evenementenbranche.
 • Herziening van het financiële beleid, implementatie en borging van het nieuwe beleid.
 • Ondersteuning van boekhoudkundige professionals.
 • Blijven investeren in samenwerking met partners voor het realiseren van een meerdaags evenement, wat de kwetsbaarheid verkleint. 

2013-2015

 • Doorvoeren van de bestuurlijke reorganisatie, herschrijven van de visie, werken met de kwaliteitscyclus en jaarplannen.
 • De bestuurlijke reorganisatie is doorgezet en bevindt zich nu in de volgende fase.
 • Er wordt met de kwaliteitscyclus en jaarplannen gewerkt.
 • Meerdere commissies hebben aanvulling van leden gekregen en er zijn drie nieuwe bestuursleden aangetrokken.
 • Er wordt samengewerkt met andere evenementen en organisaties om meer bezoekers te trekken en om mensen kennis te laten maken met het corso.
 • Er wordt veel aan promotie gedaan. Hierdoor is de bekendheid van het evenement en de traditie toegenomen.
 • Er is een samenwerking gestart met het jeugdvakantiewerk. Dat is nu een structurele samenwerking geworden.
 • De buurtschapsraad is opgericht: buurtschappen vergaderen en geven adviezen aan de overkoepelende stichting. Het heeft gezorgd voor verbeteringen op het gebied van veiligheid en communicatie.
 • Samenwerking met Handen in één en verpleeg- en verzorgingshuizen om ouderen bij het corso te betrekken.
 • In het jubileumjaar is er een lespakket gemaakt voor het basisonderwijs, met extra aandacht voor de oorsprong van het corso: bevrijding.
 • Het corso-café voor oudere jeugd: bijeenkomsten waar via spel- en wedstrijdelementen de corsocultuur wordt overgedragen.
 • Het borgen van de traditie is een jaarlijks terugkerend agendapunt op voorzittersvergaderingen.

Contact

Stichting Bloemencorso Valkenswaard
Postbus 519
5550 AM
Valkenswaard
Noord Brabant
Nederland
Website