De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Harddraverij van Medemblik vindt plaats op de derde maandag van september en bestaat uit twee onderdelen: een ochtendprogramma en de kortebaandraverij. Het ochtend programma heeft ieder jaar een wisselende invulling en de kortebaandraverij is een onderdeel van de drafsport. De paarden met pikeurs (ruiters) op sulky's (tweewielige karren) razen door de Nieuwstraat. De kortebaan is een afvalrace: degene die als eerste twee ritten wint, gaat door naar de volgende ronde (omloop). Ere- en geldprijzen worden beschikbaar gesteld. De lengte van de baan is vijfenzeventig meter en hij is om meerdere redenen bijzonder: hij is versierd met vlaggen en lampen, bij de start staat een erepoort versierd met bloemen, de paarden starten bovenop een helling en er zit een flauwe bocht in het parcours. De hele dag zijn er een dierenarts en een hoefsmid aanwezig om het welzijn van de paarden te garanderen. Daarnaast voldoet de organisatie aan strenge reglementen van de NDR (Nederlandse Draf- en Rensport). De prijsuitreiking van de kortebaan door de voorzitter van de vereniging en de burgemeester is rond 19:30 uur in ‘Het Wapen van Medemblik’. Naast de ringrijderij en kortebaandraverij is er een kermis voor de jeugd, een jeugdtoto voor alle lagere scholen van Medemblik, een viswedstrijd op zondag en tot slot op maandag vuurwerk.

Beoefenaars en betrokkenen

De Harddraverij van Medemblik wordt breed gedragen in de stad: inwoners, scholen, 1300 leden van Harddraverijvereniging Prins Hendrik, ondernemers en de gemeente zijn betrokken. De burgemeester is beschermheer. Ondernemers zorgen voor de financiële ondersteuning. De beoefenaars van de ringrijderij komen met name uit de buurt van Medemblik, de beoefenaars van de kortebaandraverij zijn pikeurs uit het gehele land. De Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) vervult de rol van de organisatie rondom de wedstrijden, fokkerij, tuchtrechtspraak en financieel beheer. De Harddraverij trekt tussen de vijf- en zevenduizend bezoekers uit Medemblik en omgeving.

Geschiedenis en ontwikkeling

De kortebaandraverijen begonnen ooit als onderlinge wedstrijden en weddenschappen tussen boeren en andere paardenbezitters. Uit een krantenartikel blijkt dat de draverij in Medemblik in elk geval in 1844 heeft plaatsgevonden en een initiatief was van koffiehuishouder Sip Lim de Vries. In 1852 werd het tienjarig bestaan gevierd en daarop is voortgeborduurd. De stad nam de organisatie over en dat bleef zo tot 1885 toen de voorloper van Harddraverijvereniging Prins Hendrik het overnam. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd van de bereden draverij overgeschakeld op de aangespannen draverij. In 1936 werd voor het eerst een geluidswagen gebruikt voor muziek en vanaf de jaren zestig informeerde men het publiek over de race via een geluidsinstallatie. De ringrijderij is vanaf 1967 een vast onderdeel van de Harddraverij van Medemblik. Werd vroeger de Harddraverij gefinancierd door een loterij waarmee je onder andere een paard kon winnen, in 1919 is begonnen met het heffen van entree en sinds de jaren vijftig met het aantrekken van sponsors om de Harddraverij te financieren.

Borgingsacties

2024 -2026

 • Kijken naar wat de jeugd op de dag zelf doet. Wat ze thuis doen nu aanbieden bij de harddraverij. Dit willen wij verder uitbreiden.
 • We zijn transparant over wat we doen en houden de dialoog over diervriendelijkheid op gang.
 • Contact blijven houden met de pers om onze vernieuwing kenbaar te maken.
 • West Friese samenwerking met harddraverijen uitbreiden.
 • Aandacht blijven houden voor sponsoring door goed over te dragen. Sponsorcommissie vergroten zodat de overdracht blijft voortbestaan.
 • Komende tijd in de regio op middelbare school afspraken staan om uit te leggen wat de draverij inhoud ( 16 groepen in totaal)
 • Meer reclame en pers inzetten voor buiten de kern Medemblik
 • We gaan ons bevinden op Tiktok om meer richting jongeren te gaan.
 • de kinderen uit groep 1 t/m 3 betrekken bij de harddraverij d.m.v. een activiteit.
 • Zoeken naar nieuw terrein i.s.m. de gemeente voor de kermis.

2021-2023

 • Nog twee bestuursleden toevoegen in de leeftijdscategorie 18-23 jaar. 
 • Intensiveren van de PR rondom de draverij.
 • Het archief in bezit van het bestuur verhuizen naar het West-Fries Archief in Hoorn.
 • Veiligheid een blijvend punt van aandacht. Overleg blijven houden met de gemeente en de veiligheidsregio.
 • Gebruik van diverse tools om te blijven communiceren met de groep vrijwilligers en betrokken te houden met Whatsapp, Teams, Facebook en Instagram.
 • In de toekomst overwegen om criteria los te laten zoals het verbod op rubberen banden om zo potentiële deelnemersgroep te vergroten. Andere overweging is om het ringsteken op zondagmiddag te houden, in plaats van op maandag. Dit met name voor deelnemers met een baan.
 • Bij afvallen van huidige sponsors door Covid 19 andere sponsors vinden ter vervanging. Om dit te bewerkstelligen de groep vrijwilligers uitbreiden.
 • Als reactie op protesten van dierenwelzijnsorganisaties continu de liefde voor de paarden uitspreken in onze berichtgeving. Het welzijn van het dier en de hierop van toepassing zijnde strenge nationale reglementen staan voorop.

2016-2020

 • Een communicatieplan gericht op jongeren opstellen, met onder meer gebruik van sociale media als Youtube en Facebook.
 • Bij het 175-jarig jubileum in 2017 een tentoonstelling organiseren over de geschiedenis en hiervoor veel aandacht genereren, en in de media de geschiedenis van de traditie beschrijven.
 • Verjonging van het bestuur en de vrijwilligers. Doel is om in twee jaar tijd minimaal 15 mensen toe te voegen uit de leeftijdscategorie 16-24 jaar.
 • Apps, schermen en snelheidsmeters inzetten tijdens de draverij om jongeren meer te binden door digitale informatie en interactie voor jongeren en sponsoren. 
 • Een pikeursprijs voor pikeurs onder de 30 jaar in het leven roepen en zo jonge pikeurs stimuleren om mee te doen aan de kortebaanwedstrijd. In ons jaarlijkse magazine aandacht schenken aan jonge pikeurs, en een extra voorziening in ons budget voorbereiden waarmee we jongere Ringrijderijdeelnemers van ver buiten Medemblik een onkostenvergoeding kunnen aanbieden.
 • In de berichtgeving steeds uitdragen dat het welzijn van de paarden en de strenge reglementen die van toepassing zijn, voorop staan.

Contact

Harddraverijvereniging Prins Hendrik
Oosterhaven 14
1671 AA
Medemblik
Noord-Holland
Nederland
Website