De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De ‘Voorschotense Paardendagen’ is een meerdaags evenement met verschillende programmaonderdelen tijdens het laatste weekend van juli: paardenmarkt, korte baan draverij, kermis, show met paarden en muziekavond.

Op vrijdag vindt de Korte Baan Draverij op de Van Beethovenlaan plaats, waarbij de paarden draven in een uitgezette baan. De paardenmarkt op zaterdag is een oude zogenaamde Kruismarkt: tussen de kruizen op het marktplein worden paarden verhandeld. Op zaterdag worden vanaf 06:00 uur ’s morgens de paarden en pony’s naar het marktplein gebracht waar ze worden gekeurd en naar hun standplaats worden geleid op de Voorstraat, waarbij een dierenarts aanwezig is. Om 10:00 uur wordt de paardenmarkt officieel geopend door de burgemeester door de plaatsing van het Marktkruis.

Bijzonder is de traditie dat de bezoekers elkaar nog een gelukkig nieuwjaar mogen wensen. Van 09:00u tot 16:00 uur wordt een streekmarkt gehouden met onder andere demonstraties van traditionele ambachten. Ook is er een kermis. Het avondprogramma staat in het teken van het paard, waarna de paardenmarkt wordt afgesloten met een bandoptreden en disco.

Beoefenaars en betrokkenen

De Paardenmarkt wordt georganiseerd door Stichting Comité Paardenmarkt Voorschoten en de Stichting Paardensport Voorschoten. Verder zijn de gemeente, sponsoren en de lokale ondernemers partners. Dat geldt eveneens voor de paardenhandelaren, eigenaren van paarden, pikeurs, NDR en voor vrijwilligersorganisaties als EHBO, de sport- en ouderverengingen. De Voorschotense Paardendagen trekken met alle evenementen jaarlijks rond de tienduizend bezoekers.

Geschiedenis en ontwikkeling

De paardenmarkt komt voort uit de middeleeuwse jaarmarkt van Voorschoten. Op de markt verhandelde de Voorschotense bevolking drie dagen lang vee en landbouwproducten. Later werd dit één dag. Op de jaarlijkse markten heerste markvrede: bezoekers konden niet worden gearresteerd en bannelingen mochten handel drijven. Dit werd aangegeven met twee kruizen die aan de uiteinden van de markt geplaatst werden.

De kermis maakte vanaf de beginjaren al deel uit van de Paardenmarkt. De harddraverij is sinds 1924 verbonden aan de paardenmarkt, oorspronkelijk ter verlevendiging van de Koninginnedagfeesten rond 31 augustus. Om meer ruimte in het programma te krijgen, worden de activiteiten sinds enkele jaren verspreid over meerdere dagen.

Borgingsacties

2022-2025

 • Promotie regelen via regionale omroepen en plaatselijke pers. 
 • Meedoen aan een initiatief van de Bond Kortbaandraverij om een lespakket te maken over kortebaandraverijen. 
 • Nadenken om het mogelijke tekort aan getrainde paarden (door corona) op te vangen door hoger prijzengeld; en groepen mensen te interesseren om samen een paard te kopen en te trainen. 
 • Nieuwe vrijwilligers trekken door mond-op-mond reclame en mensen persoonlijk aanspreken. 
 • Wens om een film te maken over de geschiedenis en de toekomst van de kortebaandraverij Voorschoten voor het 100-jarige jubileum in 2024.  
 • Goede contacten met gemeente en veiligheidsregio voortzetten. 
 • Heel actief naar buiten toe uitdragen (radio-tv-kranten) hoe goed we voor de dieren zorgen. Negatieve reacties voorkomen door bijv. het gebruik van zweep niet toe te staan.
 • Organiseren jaarlijkse fotowedstrijd voor iedereen, inclusief kinderen. 
 • Via bevriende leerkrachten informatie over de paardenmarkt op scholen geven. Misschien een klein lespakket samenstellen op basis van bestaand filmpje en foto's. 
 • Proberen het archief te ordenen. Ook misschien delen uit het archief digitaliseren en op de website plaatsen. 
 • Wellicht jongelui betrekken door hen een eigen onderdeel te laten organiseren om ervaring op te doen. 
 • Evalueren met gemeente na afloop van het evenement. Goede afspraken maken over wie wat doet. 
 • Mogelijk meer geld van sponsoren vragen als kortebaan zelf de veiligheidsmensen moet betalen. 
 • Praten over de toekomst: ook wellicht hogere premies voor handelaren om hen te blijven trekken. 
 • Benadrukken dat het welzijn van de paarden voorop staat.  
 • Nadenken over aantrekkelijk alternatief programma rondom paarden als paardenmarkten niet meer zouden mogen. 

2019-2021

 • Samenwerken met de Voorschotense horeca voor het programma. 
 • Actief werken aan de communicatie over de Voorschotense Paardendagen.
 • Kijken naar uitbreiding van de attracties voor kinderen tijdens zowel de Paardenmarkt als de Kortebaandraverij.

Contact

Stichting Comité Paardenmarkt Voorschoten-Stichting Paardensport Voorschoten
Koperwieklaan 40
2251NW
VOORSCHOTEN
Zuid-Holland
Nederland
Website