De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Het laatste weekend van het augustus is het jaarlijkse Winterswijks Volksfeest. Alle dagen is er kermis en zijn er overal festiviteiten in het centrum. De kermis wordt op donderdagmiddag geopend door het dagelijks bestuur van het Volksfeest, met een gratis ritje in de vele attracties voor kinderen met een beperking. ’s Avonds verzorgt een van de top harmonieorkesten uit Winterswijk het Corso in Concert.

Op vrijdagochtend worden de vaandels opgehaald bij de president van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk door het dagelijks bestuur in een rijtuig en drie vaandeldragers te paard. Om tien uur, na het spelen van het Nederlands volkslied start het grote Bloemencorso, dat bestaat uit circa vijftig grote en kleine bloemenwagens. De stoet wordt opgeluisterd door de zes lokale muziekkorpsen en vaak lopen er gastmuziekkorpsen mee. Na het corso beginnen de kinderspelen, waar ongeveer duizend kinderen aan meedoen. Aansluitend is er voor hun het Kinderbal. Vervolgens start het vogelschieten en speciaal voor de koningen van de buurtschappen is er het keizerschieten. Op vrijdagavond vindt in de grote tent op de Markt de prijsuitreiking voor de corsowinnaars in de verschillende categorieën plaats. Aansluitend is er een groot feest. Dit eindigt om 1 uur ’s nachts met een rondgang met een muziekkorps door het centrum van Winterswijk.

Zaterdags vanaf tien uur trekt het corso nogmaals door Winterswijk. De hele dag zijn er festiviteiten in het centrum. Ook dan wordt de dag beëindigd om 1 uur ’s nachts met een muzikale rondgang door het centrum en het “Winterswijks roeien”. Het Volksfeest wordt op zondagmiddag afgesloten met het Fruhschoppen: een middag met een Egerlanderorkest op de bühne, afgewisseld met landelijk bekende artiesten. 

Beoefenaars en betrokkenen

Het Volksfeest Winterswijk wordt sinds 1888 georganiseerd door de Vereeniging Volksfeest Winterswijk, die collecteert om het feest te kunnen bekostigen. Duizenden vrijwilligers en tienduizenden bezoekers maken het Volksfeest ieder jaar weer een succes. Velen zijn betrokken via de muziekkorpsen, het bouwen van een van de corsowagens of een ander activiteit.

Geschiedenis en ontwikkeling

Al vanaf de zestiende eeuw werden er jaarlijkse kermissen gevierd, maar in de negentiende eeuw liep dat zo uit de hand, dat er een verbod op dergelijke feesten werd uitgevaardigd. Daarop besloot men in Winterswijk om een vereniging op te richten om de viering van het jaarlijkse feest in goede banen te leiden. Na ruim 125 jaar Volksfeest Winterswijk zijn een aantal zaken in grote lijnen hetzelfde gebleven. Zo lopen het dagelijks bestuur (met de blauwe sjerp) en de muziekcommissie (in jacquet en met hoge hoeden) nog altijd duidelijk herkenbaar in de corsostoet mee. De kinderspelen, het vogelschieten en het grote feest zijn in de basis gelijk gebleven, al zijn ze wel met hun tijd meegegaan en gemoderniseerd.

Het bloemencorso is met de jaren uitgegroeid tot een stoet met grote en technisch ingewikkelde wagens en heeft mede hierdoor een andere route gekregen. Ook is het hele programma uitgebreid met extra onderdelen, om mensen van alle leeftijden bij het feest te (blijven) betrekken. Wat heel belangrijk is, is het gemeenschapsgevoel dat het Volksfeest aanwakkert, dat is ook na meer dan 125 jaar onverminderd.

Borgingsacties

2021-2024

 • Door alle positieve reacties na acties op Koningsdag geen enkele twijfel over het voortbestaan van Vereeniging Volksfeest Winterswijk voor de toekomst.
 • De plannen voor het digitaal archiveren worden na de corona weer opgepakt.
 • Ook weer voorlichting geven op scholen en oproepen op sociale media. 
 • Overleggen met gemeente over de wet- en regelgeving of hierbij financiële ondersteuning mogelijk is.
 • Doorgaan met bezoeken van bijeenkomsten Corsokoepel na corona.

2017-2020

 • Via diverse acties op sociale media proberen de jongeren terug te laten komen naar Winterswijk tijdens de dagen van het Volksfeest, zoals favoriete Winterswijkse band laten kiezen. De winnaar tijdens de festiviteiten de mogelijkheid bieden op te treden in de tent op de noordzijde van de Markt, het centrale plein waar de festiviteiten plaatsvinden.
 • Jongeren op allerlei manieren betrekken bij het bouwen van een corsowagen, bijv. door het geven van voorlichting op scholen en tijdens manifestaties in het centrum van Winterswijk.
 • Beschikbaar stellen van onderstellen voor de wagen en onderdak tijdens het bouwen, hulp van ervaren corsobouwers tijdens het opbouwen en beplakken met bloemen.
 • Proberen de overheden er van te overtuigen dat door de steeds uitgebreidere wet- en regelgeving het organiseren van grote evenementen bijna onmogelijk wordt gemaakt.
 • Onderzoeken of digitaal archiveren een goede oplossing kan zijn voor de vereniging.

2013-2016

 • Elk jaar alle (oud-)Winterswijkers het uitgebreide programmaboekje sturen.
 • Verder uitrollen van de Stichting Vrienden van Vereeniging Volksfeest om meer binding te krijgen met de bevolking en voor financiële betrokkenheid.
 • Diverse acties via sociale media opzetten, bijvoorbeeld door middel van stemacties met een prijs en een kans om het podium te betreden.
 • Jongeren worden op allerlei manieren betrokken bij het bouwen van een corsowagen, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting op scholen en tijdens manifestaties in het centrum van Winterswijk. 
 • Er wordt onderzocht of digitaal archiveren een goede oplossing kan zijn voor de verenging. 

 

Contact

Vereeniging Volksfeest Winterswijk
Bankastraat, 1
7101BP
WINTERSWIJK
Selecteer een gebied, staat of provincie a.u.b.
Nederland
Website