De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke twee jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Op Koningsdag wordt de verjaardag van koning Willem-Alexander gevierd. In het hele Koninkrijk Nederland wordt Koningsdag, voorheen Koninginnedag, gevierd. Bijna iedereen is vrij en er zijn koningsdagactiviteiten, vrijmarkten en feesten in dorpen en steden in het hele koninkrijk. Er zijn kinderactiviteiten met oude spelletjes als koekhappen en grappige sportwedstrijdjes. Meestal zijn het plaatselijke Oranjeverenigingen die de activiteiten organiseren. Nederlanders kleden zich die dag graag in oranje of rood-wit-blauw en in sommige plaatsen worden ook de huizen versierd. Het feest begint vaak met het hijsen van de vlag door de burgemeester bij het stadhuis en een aubade. Aan openbare gebouwen en veel huizen wappert de nationale driekleur met de oranje wimpel. Er zijn oranje tompouces te koop en er wordt oranjebitter gedronken. Veel mensen kijken ’s morgens op de televisie naar het bezoek van de koninklijke familie aan enkele gemeenten in Nederland. In veel plaatsen wordt de dag afgesloten met een groots vuurwerk.

Beoefenaars en betrokkenen

Vrijwel alle Nederlanders zijn op de een of andere manier bezig met de viering van Koningsdag. Er zijn bijna 1100 Oranjeverenigingen, -comités en -stichtingen in het Koninkrijk Nederland betrokken bij de organisatie van de feestelijkheden. Een belangrijke drager van de traditie is de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland. Daarbij zijn 360 verenigingen aangesloten. Ook gemeentelijke overheden, de politie en onderwijsinstellingen zijn vaak betrokken bij de organisatie van de evenementen. De belangrijkste rollen zijn uiteraard weggelegd voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane.

Geschiedenis en ontwikkeling

De bedenker van Koninginnedag was J.W. Gerlach, de hoofdredacteur van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Hij stelde voor om een nationale feestdag op de verjaardag van prinses Wilhelmina (31 augustus) te organiseren en zag dit als een belangrijk symbool voor de nationale eenheid. In 1885 werd voor het eerst in Utrecht Prinsessedag gevierd. Met de inhuldiging van koningin Wilhelmina (1898) werd Koninginnedag een feest voor de kinderen, omdat die dag op de laatste dag van de traditionele schoolvakantie viel. De viering van die dag kreeg in 1902 een extra impuls nadat koningin Wilhelmina ernstig ziek was geweest. Het bericht van haar herstel zorgde ervoor dat Koninginnedag een echt volksfeest werd. De koninklijke familie woonde alleen bij bijzondere gelegenheden de festiviteiten bij. Na het aantreden van koningin Juliana (1948) werd Koninginnedag gevierd op 30 april. Het defilé dat door de koninklijke familie werd afgenomen vanaf het bordes van Paleis Soestdijk groeide uit tot een nationale manifestatie. Vanaf het midden van de jaren vijftig werd dit defilé rechtstreeks op de televisie uitgezonden. Tijdens de regering van koningin Juliana werd 30 april een nationale feestdag. Onder koningin Beatrix (1980-2013) bleef Koninginnedag gevierd worden op 30 april. De viering veranderde wel van karakter. Koningin Beatrix ging met haar familie zelf naar twee plaatsen om festiviteiten bij te wonen. Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 werd bekendgemaakt dat Koningsdag voortaan gevierd wordt op 27 april, zijn geboortedag.

Borgingsacties

2016-2017

  • Het contact met met onze leden op het gebied van problemen met regelgeving en gebrek aan vrijwilligers wordt geïntensiveerd. 
  • In samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties wordt aandacht gevraagd voor de druk en financiële last van toenemende regelgeving. De KBOV is deel uit gaan maken van een netwerkoverleg regelgeving. We delen onze bevindingen met andere organisaties en maken ons samen sterk.
  • De KBOV koppelt relevante opgedane informatie vanuit het netwerkoverleg terug naar haar eigen leden. 
  • Aan onze leden wordt actief aandacht gevraagd om meer migranten-Nederlanders te betrekken bij organisatie en activiteiten. Vanuit diverse Oranjeverenigingen krijgen we mooie voorbeelden te horen die we in onze mailings onder de aandacht brengen van al onze leden. 

 

2012-2015

 

  • Educatie en deskundigheidsbevordering, kennis gericht op de organisatie van activiteiten wordt onderling gedeeld.
  • Er komt speciale aandacht voor (allochtone) vrijwilligers.
  • Men gaat voorlichting geven over hoe in de toekomst Koningsdag gevierd gaat worden, onder meer via de website en via het jaarboek KBOV. Ook PR via het Koninklijk Huis.
  • Er wordt een educatieve lesbrief ontwikkeld voor gebruik op scholen. 
  • Regio-samenwerking wordt bevorderd.

Contact

Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen
Kerkweg 11
4424 NJ Wemeldinge
Website