Beschrijving

Ieder jaar op de eerste zondag van juli vindt ergens in Nederlands of Belgisch Limburg het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) plaats. Vrijwel alle schutterijen in de beide Limburgen, met in totaal ongeveer tienduizend schutters, nemen daaraan deel. In de ochtend is er na een ontvangst van genodigden en schutters een openings- en vlaggenparade. ’s Middags is er een kleurrijke optocht van ongeveer 160 schutterijen. Er zijn deelnemers in fantasiekostuums, militaire uniformen en in gilde-uniformen. Voor de eretribune vindt het defilé plaats. De optocht zelf is al een wedstrijd. Een uitgebreide jury beoordeelt de mooiste koningen en koninginnen, bielemannen, marketentsters, bordjesdragers, muziekgroepen en andere deelnemers aan de optocht. Na de optocht worden er nog speciale wedstrijden exercitie en vendelzwaaien gehouden. Het hoogtepunt van het schuttersfeest wordt gevormd door de schietwedstrijd. Elke schutterij heeft een team van zes schutters. Er moeten bölkes van de hoge hark worden geschoten. De schutters lossen om beurten elk drie schoten op de bölkes. Als een schutter mist, dan is de vereniging af. Het zestal dat als enige niet mist of als laatste mist, heeft de wedstrijd gewonnen en heeft dan den um. De schutterij waartoe het zestal behoort, mag het jaar daarop het OLS organiseren.

Beoefenaars en betrokkenen

Het OLS verbindt gildebroeders en -zusters uit Nederlands en Belgisch Limburg. De gilden zijn georganiseerd in de Oud Limburgse Schuttersfederatie. Het feest wordt georganiseerd door een stuurgroep en een tiental werkgroepen die ondersteund worden door de federatie. Gemeentebesturen en hulpdiensten zijn nauw betrokken bij de organisatie, waarvoor in totaal 900 tot 1000 vrijwilligers nodig zijn. Onder leiding van een jurycommissie zijn 120 juryleden actief. Het OLS trekt ieder jaar circa 35.000 bezoekers. In de regionale en lokale media wordt altijd veel aandacht aan het OLS besteed.

Geschiedenis en ontwikkeling

De geschiedenis van het OLS gaat terug tot 1876. In de beginjaren werd het feest het Groot Internationaal Schuttersfeest genoemd. Vanaf 1906 heette het Oud Limburgs Schuttersfeest. Om de reglementen en spelregels te bundelen en toe te zien op de naleving ervan, werd in 1937 als koepelorganisatie voor de schuttersbonden in Belgisch- en Nederlands Limburg de Oud Limburgse Schuttersfederatie opgericht. De schietwedstrijd is altijd belangrijk geweest. In de loop der jaren ging er steeds meer aandacht uit naar de optocht. In de beginperiode telde iedere schuttersvereniging slechts enkele trommelaars. Nu is er bijna bij iedere schutterij een compleet muziekkorps. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen er marketentsters, vrouwen die speciaal gekleed zijn en een mand met levensmiddelen dragen. Ook de opening van het feest met een vlaggenparade stamt uit die jaren. Het aantal toeschouwers, vooral bij de optocht, groeit nog steeds. Ook hoge geestelijke en wereldlijke autoriteiten zijn dikwijls ruim vertegenwoordigd. In 2006, bij het honderdjarig jubileum van het OLS, waren koningin Beatrix en kroonprins Filip van België aanwezig.

Contact

Oud-Limburgse Schuttersfederatie
Sint Jozefstraat 19
6039 BS Stramproy
Limburg
Nederland
Website