De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

Nijmegen en de 4Daagse, officieel de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, horen bij elkaar. Het grote wandelevenement start ieder jaar op de derde dinsdag van juli. Deelnemers moeten vier dagen achtereen reglementair bepaalde afstanden wandelen: 30, 40 of 50 kilometer. Iedere dag is er een andere route door de omgeving van Nijmegen. De rondwandeling start en eindigt steeds in Nijmegen. De eerste dag voert de route door de Betuwe en Elst, de tweede dag door Wijchen, de derde dag over de Zevenheuvelenweg door Groesbeek en op de laatste dag door Cuijk. Op die laatste dag worden de wandelaars steevast door een enorme schare toeschouwers met gladiolen onthaald op de Sint Annastraat in Nijmegen. Alle deelnemers die de 4Daagse helemaal hebben uitgelopen, ontvangen een 4Daagsekruisje. Groepen en wandelaars uit de hele wereld nemen deel. Er lopen altijd grote groepen militairen mee. Langs de wandelparcoursen staan in totaal ieder jaar circa 800.000 mensen. In de week van de 4Daagse is er in het centrum van Nijmegen een groot feest. Jaarlijks komen daar ongeveer anderhalf miljoen mensen op af. Op tientallen podia in de stad treden artiesten op.

Beoefenaars en betrokkenen

De 4Daagse wordt georganiseerd door de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen en ondersteund door de KWbN. De gemeenschap van 4Daagsedeelnemers bestaat jaarlijks uit 47.000 deelnemers uit meer dan 75 landen.

Het bestuur van de gemeente Nijmegen en de omliggende gemeenten, het ministerie van Defensie, het Nederlandse Rode Kruis, het Nederlands Genootschap Sportmassage en andere hulpdiensten zijn nauw betrokken bij de organisatie van de 4Daagse. De bijbehorende feesten worden georganiseerd door de Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen en comités in de doorkomstgemeenten.

Geschiedenis en ontwikkeling

De eerste 4Daagse werd in 1909 georganiseerd. Er waren toen diverse startplaatsen in het land. Vanaf 1925 heeft de 4Daagse haar vaste startplaats in Nijmegen. De belangrijke motor achter de 4Daagse was aanvankelijk de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO). Zeker in de begintijd waren het voornamelijk militairen die deelnamen.

1928, het jaar van de Olympische Spelen in Amsterdam, was het eerste jaar dat er buitenlanders meededen. In dat jaar werd de 4Daagse voor het eerst geopend met een vlaggenparade. In 2011 werd voor deze voor de laatste keer gehouden in het Goffertstadion. Bij de 100ste editie in 2016 keerde de Vlaggenparade terug in het centrum van de stad. In 1932 werd een 4Daagsemars gecomponeerd, die nog altijd wordt uitgevoerd.

In 2002 werd de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen opgericht. Het aantal deelnemers is in de loop der jaren geweldig toegenomen. In 1909 waren er 306 wandelaars, in 1939 was het aantal vertienvoudigd en waren er 3735 deelnemers. Het aantal aanmeldingen bleef explosief stijgen.

In 1998 kon de miljoenste deelnemer aan de 4Daagse verwelkomd worden. In 2006 werd de 4Daagse na de eerste dag vanwege het extreem hete weer afgelast. Inmiddels ligt het maximale aantal deelnemers op 47.000. Aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw nam een groep Nijmeegse ondernemers het initiatief tot de opzet van Vierdaagsefeesten tijdens de 4Daagse.

Borgingsacties

2024-2026

 • Meer aandacht voor contractbeheer omdat we afgelopen jaren zijn geconfronteerd met enorme kostenstijgingen. Hier zal extern expertise voor moeten worden ingekocht.
 • Doorkomst gemeentes stimuleren om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid zoals bijvoorbeeld circulaire bekers, minder afval en meer afvalbakken.
 • Inzet van social media uitbreiden en onderzoeken of er uitbreiding moet plaatsvinden van social media kanalen zoals bijvoorbeeld tiktok. Storytelling wordt steeds belangrijker. Daarnaast willen we ook voor een jongere doelgroep een interessant evenement zijn en deze weten te bereiken.
 • Merk beleving verbeteren en na blijven denken over het door ontwikkelen van onze huisstijl.
 • Opzetten van een klantpanel.
 • Structuur van de Vierdaagse onder de loep nemen om voorbereid te zijn op de veranderende wet en regelgeving.
 • Marktonderzoek naar verschillende doelgroepen om met de resultaten een strategie per doelgroep te kunnen ontwikkelen.
 • Implementatie van een CRM systeem en het verder digitaliseren ten gunste van het klantcontact.

2021-2023

 • Projectgroep inrichten om mogelijkheden te onderzoeken om de 4Daagse tijdens corona doorgang te laten vinden. Andere locatie, minder wandelaars, enz. Ook alternatieven onderzoeken. 
 • Documentatie digitaliseren door vrijwilligers i.s.m. een Nijmeegse organisatie, RAM. Het nieuws over de 4Daagse bijhouden en archiveren.
 • Kijken naar een nieuw organisatiemodel en dit implementeren. Misschien op termijn meer naar betaalde mensen, i.v.m. verzekering en risico's. Bestuur wil in de toekomst meer op afstand zijn.
 • Een jongere doelgroep lokken. Door corona eerst druk bezig alle vrijwilligers aan ons gebonden te houden. De vaste kern lijkt door te willen gaan.
 • Op termijn meer mensen aantrekken of wellicht samenwerken met externe partijen, want de regelgeving wordt telkens verder uitgebreid. 

2017-2020

 • Alle denkbare netwerken benutten voor de werving van voldoende vrijwilligers.
 • Een efficiencyslag maken binnen de organisatie, verdere stroomlijning van het organogram.
 • Waar nodig professionals inhuren op vrijwilligersposities.
 • Communicatie en acquisitie om belangstelling voor het evenement vast te houden.

2013-2016

 • Continuering van het evenement met blijvende aandacht voor kwaliteit en uitstraling van het evenement.
 • Een speciale werkgroep oprichten voor extra activiteiten die georganiseerd gaan worden in verband met de honderdste editie in 2016.
 • Overname van taken die tot nu toe door de (semi)overheid werden uitgevoerd, zoals het zelf inzetten van verkeersregelaars.
 • Voortgang en uitbreiding van wetenschappelijke onderzoeken naar gezondheidseffecten van deelnemers.
 • Onderzoek naar en stimulering van duurzaamheidseffecten verbonden aan een dergelijk grootschalig evenement. 
 • Aantrekken van vrijwilligers die in hun professionele leven hun sporen hebben verdiend in diverse disciplines, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers en werknemers.

 

Contact

Stichting DE 4DAAGSE
Postbus 1296
6501 BG
Nijmegen
Website