Het Netwerk Immaterieel Erfgoed laat de vari√ęteit aan cultuuruitingen zien die erfgoedgemeenschappen, groepen of individuen zelf erkennen als immaterieel erfgoed. Dit immaterieel erfgoed is door henzelf in het Netwerk aangemeld. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijving.

Beschrijving

De jaarlijkse volksfeesten in Varsseveld worden ieder jaar gestart met een allegorische optocht door het dorp. Het evenement trekt jaarlijks over beide dagen ongeveer 5.000 toeschouwers. De routes worden zo gekozen dat de centra voor zorg in het dorp ook worden aangedaan, zodat ook deze mensen altijd van de optocht kunnen genieten.

Deze optocht wordt mogelijk gemaakt doordat een heel dorp samenwerkt. Er werd eens gezegd, de ene helft van het dorp maakt de wagens en loopt in de optocht, de andere helft geniet ervan. Hierdoor is eigenlijk het hele dorp betrokken bij de activiteiten rond de jaarlijkse volksfeesten.

Met alle bouwgroepen bij elkaar werken er 500 - 600 vrijwilligers aan de wagens. Het wagen bouwen wordt generatie op generatie doorgegeven. In mijn persoonlijke situatie is het zelfs zo dat mijn opa destijds in 1967 een van de oprichters was van de optocht en jarenlang zelf wagens heeft gebouwd en ruimtes beschikbaar heeft gesteld aan bouwgroepen om wagens te kunnen bouwen. Mijn vader heeft jarenlang een bouwgroep geleid en was pionier om de wagens met bewegende delen te ontwerpen en bouwen. Zelf ben ik jarenlang wagenbouwer geweest en nu actief als voorzitter van de optochtcommissie, om het immaterieel erfgoed in stand te houden.

Er zijn nu veel activiteiten ontplooid om de kinderen betrokken te krijgen om bloemenwagens te gaan bouwen. Hier is veel animo voor en het initiatief is zeer positief ontvangen. Dit jaar hebben we een verdubbeling van het aantal deelnemers t.o.v. van vorig jaar. De ouderen leren de jongeren het vak en geven het plezier van het wagenbouwen door. Hiermee wordt het immaterieel erfgoed levend gehouden en zal er ook voor zorgen dat er een constante verandering (vernieuwing) zal zijn.

De optocht wordt in 2019 voor de 50-ste keer gehouden. De eerste optocht werd in 1967 gehouden en is daarna jaarlijks de start van de volksfeesten. Vanwege onvoorziene omstandigheden is de optocht 2x niet doorgegaan. In de loop der jaren heeft de optocht zich steeds verder ontwikkeld en zijn er bloemenwagens in gekomen. Met de tijd meegaand zijn er naar voorbeeld van omliggende optochten dan ook bewegende onderdelen aan de diverse wagens toegevoegd.

Er is ook veel aandacht voor het doorgeven van de traditie. Zo is er een aparte jurering voor de kinderwagens, om de kinderen te stimuleren om bloemenwagens te gaan maken. Er zijn een aantal "oude" bouwgroepen, welke ruimte en kennis beschikbaar stellen voor de jeugd. Hierdoor worden de wagentjes steeds groter en mooier. Uiteindelijk zullen deze kinderen weer nieuwe bouwgroepen gaan vormen en daarin grote(re) (bloemen)wagens gaan bouwen. Op deze manier houden we de jeugd geinteresseerd en betrokken.

Op dit moment is de optocht uitgegroeid tot een jaarlijks evenement met een allegorisch karakter, waarbij het geen carnavalesk karakter heeft.

Contact


Veenweg 18
7051GR
Varsseveld
Nederland