De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat immaterieel erfgoed waarvan de erfgoedgemeenschap, groep of individu een borgingsplan heeft geschreven om het erfgoed toekomst te geven. Dat plan is getoetst door een onafhankelijke Toetsingscommissie. De erfgoedzorg wordt elke drie jaar geëvalueerd.

Beschrijving

De Kortebaandraverij is een jaarlijkse wedstrijd in juli op de Kruisweg in het centrum van Hoofddorp. Het publiek komt niet alleen voor de spannende wedstrijden, die gratis toegankelijk zijn, maar ook voor de gezelligheid met elkaar, een lekker drankje en voor sommigen om een wedje te wagen. Er heerst voor jong en oud veel gezelligheid en saamhorigheid tijdens het evenement. Ook worden er in de pauzes verschillende soorten entertainment georganiseerd.
Een bijzonder onderdeel van de kortebaandraverij Hoofddorp is de zegening van de paarden door de pastoor van de H. Joannes de Doperkerk.
Op de avond voor de draverij wordt, voor de groep sponsoren die in aanmerking komt, de loting voor de draverij verricht in Hotel De Beurs. Er wordt geloot welke sponsoren een paard toegewezen krijgen.

Een kortebaan is een afvalrace tussen maximaal 24 paarden die op een met zand bedekte straat wordt gehouden. De baan is maximaal 310 meter lang en afgezet met dranghekken. Bij de draverij wordt een startinstallatie en finishapparatuur gebruikt en via een geluidsinstallatie worden de resultaten aan het publiek doorgegeven. Voor de zes best geplaatste paarden zijn geld- en ereprijzen beschikbaar.
Na de finale vindt op de baan de huldiging van het paard en de rijder plaats, waarna de officiële prijsuitreiking in hotel De Beurs plaatsvindt. De paardensponsors van de eerste vier aankomende paarden ontvangen een attentie.
Wedden op paarden is een vast onderdeel van de kortebaan. Het gewonnen bedrag hangt af van de inzet, van de totale inzet en van het aantal mensen dat dezelfde weddenschap heeft afgesloten.
Tegenwoordig is het dierenwelzijn is belangrijk, er is een hitteprotocol, een dierenarts keurt de paarden en het is voor het publiek zichtbaar dat de paarden respectvol behandeld worden.
In 2019 is de Kortebaandraverij Hoofddorp is begonnen met aandacht te besteden aan duurzaamheid, op de wedstrijddag werd er onder andere gewerkt met groene stroom vanaf de H. Joannes de Doperkerk.

Beoefenaars en betrokkenen

De organisator ven de draverij is de Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp, waarvan een groep van zes vrijwilligers die het bestuur vormt.

De meeste toeschouwers komen uit de Haarlemmermeer, vooral de echte Haarlemmermeerders, ze zijn historisch betrokken bij de paarden. Een behoorlijk aantal van de trainers en pikeurs komen dan ook uit, of zijn werkend in de Haarlemmermeer. De draverij heeft ook een internationaal tintje, want regelmatig komen er trainers over uit België en Duitsland om mee te doen in dit circuit.

De Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp heeft een grote groep vrijwilligers die helpen met op- en afbouw van het evenement. Tijdens het evenement zijn de vrijwilligers overal te vinden: onder andere in de VIP-tent, horeca, het springkussen om de kinderen te begeleiden. Zowel jong als oud werkt samen om van het evenement een groot succes te maken.
De vrijwilligers worden voorzien van een hapje en een drankje en er wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd om ze te bedanken.

Geschiedenis en ontwikkeling

De eerste berichten over wedstrijden in Hoofddorp stammen uit 1850. De drooglegging was in volle gang en boeren schepten zondags tegen elkaar op: 'Mijn paard is sneller dan dat van jou, wedden dat ik eerder in het café ben?’ In de jaren 1871 en later werden er harddraverijen gehouden ‘aan het Hoofddorp’ en in 1880 werd de Harddraverij-Vereeniging opgericht waarna in mei 1881 werd besloten dat er alleen Harddraverijen te Hoofddorp werden gehouden. In de jaren 20 van de vorige eeuw werden de harddraverijen gehouden op het gemeentelijk sportterrein in Hoofddorp. Ook deze harddraverijen werden georganiseerd door de Harddraverij-Vereeniging. Uit een bericht van oktober 1930 blijkt dat er nog weinig animo en geldmiddelen waren om harddraverijen te houden en werd er betwijfeld of de Vereeniging nog wel reden tot bestaan had. Vanaf 1939 vonden er weer geregeld draverijen plaats.
Bij gebrek aan een goed bestuur is de Kortebaandraverij Hoofddorp vervolgens regelmatig van het toneel verdwenen. Vanaf eind jaren zestig was de organisatie in handen van de Oranjevereniging hoofddorp en in 2010 is de huidige Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp opgericht. Sinds 2011 wordt er weer jaarlijks een Kortebaandraverij gehouden.
Door de jaren heen zijn drie kernwaarden altijd overeind gebleven: strijden om de eerste plaats, het wedden en de saamhorigheid.
Technologie en dierenwelzijn zijn in de loop van de tijd wel veranderd. In de jaren ‘60 is er een elektronische startinstallatie geïntroduceerd en sinds 2010 is er ook een finishregistratieapparaat. Ook zijn er reglementen en protocollen waardoor het dierenwelzijn maximaal aandacht krijgt. De kortebaandraverij gaat niet van start als er geen dierenarts aanwezig is en de zweep is afgeschaft.

Borgingsacties

2021-2024

 • De komende periode de hoogste groepen van de basisscholen in Hoofddorp bezoeken om de leerlingen te informeren over de kortebaandraverij. Hierbij het Historisch Museum betrekken en dit verder ontwikkelen. Aan de hand van een folder, filmmateriaal en quizvragen de leerlingen informeren en proberen ze enthousiast te maken. 
 • De kinderen die op een manegepaard rijden, extra aandacht geven, omdat zij al interesse hebben in omgaan met paarden.
 • Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven informeren via een bezoek aan de Lionsclubs, De Rotary, MeerBusiness, Ondernemend Hoofddorp enzovoort. Op deze avonden het wezen van de Kortebaan laten zien aan de hand van filmbeelden en persoonlijke, enthousiaste verhalen van bezoekers.
 • Kennisoverdracht binnen het bestuur blijft verlopen via draaiboeken. Bestuursleden tijdig laten aangeven wanneer ze stoppen, om ruim van tevoren te werken aan het vinden van een nieuw bestuurslid met voldoende kennis en ervaring.
 • Door samen te werken met Het Historisch Museum Haarlemmermeer een begin maken met het in kaart brengen van de historie.
 • Binnen de gemeente Haarlemmermeer en binnen Hoofddorp met andere archivarissen en historische verenigingen meer samenwerken met als doel kennisuitwisseling en -vergroting.
 • Meer samenwerking met de kerk, met sponsoren en de EHBO door met deze betrokkenen meer te overleggen en samen dingen te doen.
 • De sponsoren twee keer per jaar een sponsorborrel aanbieden en meer aandacht schenken aan onze sponsors in lokale media, en sociale media.
 • Door te werken met een zeer groot aantal sponsors het risico van financiële afhankelijkheid van een klein aantal (hoofd)sponsors zoveel mogelijk beperken en het draagvlak vergroten.
 • Door het enthousiasmeren van jongeren (door middel van educatie en promotie) en taken toe te bedelen voor de Kortebaan, de kans vergroten dat zij uiteindelijk plaats willen nemen in de organisatie.
 • Nieuwe bewoners via de lokale pers, sociale media en via verenigingen zo veel mogelijk informeren over de Kortebaan Hoofddorp en hen betrekken bij de Tijdens het evenement starten met VR (virtual reality) sulky voor de jeugd, zodat ze kunnen ondervinden wat de sport inhoudt. De schooljeugd hierop wijzen tijdens het bezoek aan de diverse groepen.
 • Door nauw contact te houden met de procesmanagers evenementen van de gemeente op de hoogte blijven van de aanpassingen/ veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving.
 • Tweemaal per jaar overleg voeren met betreffende ambtenaren.
 • Minimaal tweemaal per jaar een sponsoravond organiseren, een nieuwsbrief toezenden en uitnodigingen versturen om mee te doen.

 

Contact

Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp
Hoofddorp
Noord-Holland
Website